Genoomdiagnostiek voor professionals

Bij de sectie Genoomdiagnostiek van de afdeling Klinische Genetica kunt u genetische diagnostiek aanvragen.

Het betreft zowel prenatale als postnatale genetische diagnostiek van erfelijke aandoeningen, prenatale diagnostiek bij zwangerschappen met een verhoogd risico (bijv. NIPT ) en genetische diagnostiek bij verworven hematologische maligniteiten. Hierbij maken we gebruik van diverse geavanceerde analysetechnieken op het vlak van de moleculaire genetica ( bijv. NGS ), de cytogenetica en de biochemische genetica.

U kunt het gewenste onderzoek aanvragen met behulp van onze verschillende aanvraagformulieren.