Aanmelden voor bloedafname volwassenen

De polikliniek bloedafname is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 16.30 uur

In de wachtruimte van de polikliniek bevindt zich, aan de bruine wand, een ticketautomaat. Bij aankomst dient u hier een nummer te trekken. Op de ticketautomaat geeft u aan welk aanvraagformulier u heeft voor de bloedafname. Indien u alleen materiaal wilt afgeven kiest u voor ‘afgifte materiaal’. Vervolgens ontvangt u een ticket met een nummer. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte.

Uw nummer zal worden getoond op de beeldschermen in de wachtruimte. Het beeldscherm toont links de nummers voor de balie en rechts de nummers voor de prikkamers. Bij het verschijnen van uw nummer staat het balie nummer vermeld waar u wordt verwacht. Uw formulieren worden aan de balie direct verwerkt en u ontvangt uw formulieren terug met uw ticket.

U mag opnieuw plaatsnemen in de wachtruimte tot dat uw nummer in de rechterkolom van het beeldscherm verschijnt met het nummer van de prikkamer. U kunt de aangegeven prikkamer binnengaan en plaatsnemen. Een medewerker zit klaar om bloed bij u af te nemen