Axel Petzold
Neuroloog
Neuro-oftalmologie is het vakgebied waar verschillende aspecten van het zien bij elkaar komen. Kleuren zien, dubbel zien, wazig zien, in het donkere zien, niet zien, tijdelijk niet zien, zwart zien, trillend zien, dingen zien die er niet zijn, beperkt zien. Het concept van visus is veel groter dan alleen scherp zien, twee derde van de hersenen zijn met zien en de verwerking van visus gerelateerde informatie bezig. De neuro-oftalmoloog biedt hulp als het hiermee mis gaat.

Specialist sinds 2004 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2009

Aandachtsgebieden

 • Neuro-oftalmologie
 • Neurologie

Opleiding

 • The National Hospital for Neurology and Neurosurgery (NHNN), Londen, VK
 • Moorfields Eye Hospital (MEH), Londen, VK

Wetenschap - onderwijs

Het speerpunt van mijn wetenschappelijk onderzoek is gericht op het herkennen en monitoren van neurodegeneratie. Hiervoor maak ik gebruik van een combinatie van meetbare variabelen: (1) body fluid biomarkers voor neurodegeneratie zoals neurofilamenten, (2) klinische maten (3) structural imaging techniques, zoals retinal optical coherence tomography (OCT). De methoden zijn van toepassing voor meerdere aandoeningen wat belangrijk is voor interdisciplinair onderzoek.

Leerstoel

 • The development of colour memory in children (1998)

Gepromoveerd op onderwerp

 • Brain specific proteins in multiple sclerosis (2004)

Doceert in

 • Neuro-oftalmologie
 • Neuro-immunologie

Werkt samen met kennisinstellingen

 • UCL, Institute of Neurology, Londen, VK (honorary senior lecturer)
 • Moorfields Eye Hospital, City Road, Londen, VK (consultant neurologist)
 • The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London, VK

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • STW, Utrecht (2014)
 • Stichting MS Research, Voorschoten (2010)

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • Referee voor peer reviewed Journals en subsidies
 • Editorial board voor peer reviewed Journals