Dr. Brigit van Jaarsveld

Brigit van Jaarsveld
Internist-nefroloog, Manager medische zorg Diapriva Dialysecentrum
Contact
Het hebben van een nierziekte heeft een enorme invloed op je leven. Dat merken wij als artsen zowel door ons werk op de polikliniek, als door ons werk op de dialyse-afdeling. Ik ben blij dat we steeds nieuwe dingen ontdekken waardoor de nierziekte – hopelijk – iets draaglijker wordt. Zelf ben ik betrokken bij onderzoek op het gebied van dialysebehandeling: dat kan tegenwoordig gedurende de nacht (bij Diapriva), als Zelfzorg-variant en thuis. Het samenwerken met patiënten met een nierziekte helpt ons onderzoek de goede richting op!

Specialist sinds 1999 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2008

Aandachtsgebieden

 • Nierziekten
 • Dialyse

Opleiding

 • UMCU, Utrecht
 • Erasmus MC, Rotterdam

Wetenschap - onderwijs

Mijn onderzoeksgebied betreft vooral aspecten van nachtelijke hemodialyse. Ik verricht onderzoek samen met het UMC in Utrecht naar verkalkingen van bloedvaten bij mensen die met verschillende dialysevormen behandeld worden of die een niertransplantatie hebben ondergaan. Verder hebben we een onderzoek opgezet waarbij we willen onderzoeken of mensen lichamelijk fitter worden als ze nachtelijke hemodialyse in het centrum ondergaan.

Gepromoveerd op onderwerp

 • Nierarteriestenose (1999)

Werkt samen met kennisinstelling

 • UMCU, Utrecht

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Subside van diverse farmaceutische firma's voor bovenstaand onderzoek

Wetenschappelijke publicaties

 • van Jaarsveld BC, Krijnen P, Pieterman M, Derkx FHM, Deinum J, Postma CT, Dees A, Woittiez AJJ, Bartelink AKM, Man in 't Veld A, Schalekamp MADM, for the Dutch Renal Artery Stenosis Intervention Cooperative Study Group. The effect of balloon angioplasty on hypertension in atherosclerotic renal artery stenosis. N Engl J Med 2000; 342: 1007-14.
 • Verhallen A, Kooistra MP, van Jaarsveld BC. Cannulating in haemodialysis: rope-ladder or buttonhole technique? Nephrol Dial Transplant 2007;22:2601-4.
 • NFN richtlijn Antistolling bij hemodialyse 2012
 • NFN richtlijn Waterbehandeling voor hemodialyse en online hemodiafiltratie 2013…
 • Molenaar FM, van Reekum FE, Rookmaaker MB, Abarhams AC, van Jaarsveld BC. Extraosseous calcification in end-stage renal disease: from visceral organs tot vasculature. Semin Dialysis 2014 (in press).

Nevenfuncties

 • Voorzitter Kwaliteitscommissie Nederlandse Federatie voor Nefrologie