Internist-hematoloog
Een aantal momenten in mijn opleiding zijn cruciaal geweest voor de keuze om onderzoek te doen en specifiek naar kwaadaardige bloedziekten. Zo werd ik een jaar uitgeloot voor Geneeskunde en studeerde ik Biomedische wetenschappen, hoorde ik een bevlogen arts-onderzoeker spreken over haar vak en kreeg ik de kans om onderzoek te doen tijdens mijn opleiding. Na mijn promotieonderzoek ben ik opgeleid tot internist-hematoloog. Ik kwam in aanraking met patiënten met onder andere myelodysplastisch syndroom en acute myeloïde leukemie. De namen die ik tegenkwam op het laboratorium, kregen een gezicht en een verhaal. Een verhaal dat vaak niet makkelijk is. Sindsdien is mijn doel om mijn kennis en kunde in te zetten om het beter te maken voor de patiënt. Ook als beter worden geen optie meer is.

Specialist sinds 2020 en werkzaam bij Amsterdam UMC sinds 2008

Aandachtsgebieden

  • Myelodysplastisch syndroom
  • Acute myeloïde leukemie
  • Translationeel onderzoek
  • Flowcytometrie

Opleiding

  • VUmc

Wetenschap - onderwijs

Flowcytometrie is een techniek waarmee heel precies naar cellen gekeken kan worden. Bekend is dat beenmergcellen van mensen met myelodysplastisch syndroom (MDS) er anders uit kunnen zien dan beenmergcellen van gezonde mensen. De uitkomst van het onderzoek dat ik heb gedaan in samenwerking met collega’s laat zien dat flowcytometrie kan bijdragen in het stellen van de diagnose MDS, maar ook in het voorspellen van de uitkomst van behandeling. Ik zet me ervoor in om onze bevindingen in het laboratorium te vertalen naar een klinische toepassing.

Gepromoveerd op onderwerp

  • Toepassing van flowcytometrie in de diagnostiek en behandeling van het myelodysplastisch syndroom. Gepromoveerd in 2015.

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

  • CCA