Mijn focus ligt op zeldzame botziekten, mijn expertise gaat veel verder en is breder, namelijk ook algemene endocrinologie zoals, bijnier-, schildklier- en suikerziekte. Dit is noodzakelijk voor het vinden van samenhang tussen en binnen complexe ziekten, waarbij het stellen van een diagnose veelal moeilijk kan zijn. Hiertoe werk ik samen met een team van clinici en onderzoekers van het Rare Bone Center, dat onderdeel is van Amsterdam Bone center. Mijn grote betrokkenheid in zorg, onderwijs, en onderzoek, staatn er voor borg dat de patiënt volgens de meest actuele wetenschappelijke inzichten wordt behandeld. Naast optimale zorg voor de patiënt wordt er voortdurend gestreefd naar verdere verbetering van de zorg.