E.J.G Peters
Internist, Infectioloog, Acute geneeskundige, Hoofd en opleider van de sectie Infectieziekten, Hoofd van de polikliniek interne geneeskunde
Ik ben internist, geregistreerd in twee aandachtsgebieden: infectieziekten en acute geneeskunde. Als specialist acute geneeskunde zie ik vooral patiënten met bijvoorbeeld vergiftigingen, shock, metabole ontregeling en sepsis. Als infectioloog ben ik betrokken bij mensen met complexe infecties zoals bijvoorbeeld bij mensen met verminderde afweer, bij mensen die kunstmateriaal in het lichaam hebben, of bij mensen met onbegrepen infecties. Op de polikliniek infectieziekten zie ik patiënten met een hiv-infectie, virale hepatitis, infecties na terugkeer uit de tropen en complexe, zeldzame of moeilijk te diagnosticeren infecties, afweerstoornissen en onbegrepen koortssyndromen. Ik doe verder ook onderzoek naar diabetische voeten, geïnfecteerde wonden, botinfecties en (gewrichts-)prothese infecties. Ik streef ernaar om steeds de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg te bieden en ik hecht veel waarde aan persoonlijk contact en goede communicatie met mijn patiënten. Mijn dag is geslaagd als ik voor de patiënt het verschil heb kunnen maken.

Specialist sinds 2007 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2011

Aandachtsgebieden

 • Hiv
 • Osteomyelitis, gewrichtsprotheseninfecties en spondylodiscitis
 • Diabetische voet
 • Acute interne aandoeningen en vergiftigingen
 • Sepsis

Opleiding

 • VUmc, Amsterdam
 • University of Texas Health Science Center, San Antonio, VS
 • HagaZiekenhuis, Den Haag
 • LUMC, Leiden

Wetenschap - onderwijs

Het onderzoek omvat de diagnose en therapie van voeten bij mensen met suikerziekte (diabetische voet), botinfecties (osteomyelitis) en wondinfecties.

Gepromoveerd op onderwerp

 • Risk assessment of diabetic foot complications (2002)

Doceert in

 • Interne geneeskunde
 • Infectieziekten
 • Acute geneeskunde

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • MOVE
 • CCA

Werkt samen met kennisinstellingen

 • UMCU, Utrecht
 • UT Southwestern Medical Center, Dallas, VS
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Diabetes Fonds Nederland, Amersfoort
 • Fonds Nuts Ohra, Amsterdam
 • Stichting HIV Monitoring (SHM), Amsterdam

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Fonds Nuts Ohra. Project: Value of surgical decompression of the nerves of the lower extremities in patients with painful diabetic polyneuropathy: Lower Extremity Nerve entrapment Study (LENS), nr 1001-016
 • Diabetes Fonds Nederland. Project: Treatment of diabetic foot ulcers with cold plasma, nr 2014.11.1708

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • Lid organiserend comité 7th International Symposium of the Diabetic Foot (20-23 mei, 2015, Den Haag)
 • Lid organiserend comité European Bone and Joint Infection Society (Secretaris, 11-13 september, 2014, Utrecht)
 • Lid expert- en richtlijncommissie:
 • Lid expert committee for wound healing of the Wound Healing Society of America.
 • Lid expert- en richtlijncommissie richtlijn diabetische voet (Nederlandse Internisten Vereniging)
 • Lid expert committee for wound healing of the European Wound Management Association
 • Lid werkgroep voor richtlijnontwikkeling voor infectie preventie bij hyposplenie en asplenie.
 • Mede-oprichter en lid Neurovascular Complications of Diabetes in the Netherlands.
 • Secretaris van de International Working Group on the Diabetic Foot (Consultative Section of the International Diabetes Foundation), International Consensus on Diagnosing and Treating the Infected Diabetic Foot.
 • Lid Infectious Disease Society of America (IDSA) expert panel charged with the updating of the 2004 Clinical Practice Guideline for the diagnosis and Treatment of Diabetic Foot Infections.