Eric Haarman
Kinderlongarts, WMO-arts
Als kinderlongarts behandel ik kinderen met aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, cystische fibrose, luchtweginfecties, aangeboren afwijkingen van de longen en primaire ciliaire dyskinesie. Centraal staat voor mij de zorg voor het kind: bij klachten, of problemen moet een kind zo snel mogelijk (vaak dezelfde dag) geholpen worden. Om dit te bereiken zorgen wij ervoor dat we laagdrempelig bereikbaar zijn en de continuïteit van zorg gewaarborgd is.

Specialist sinds 2007 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 1997

Aandachtsgebieden

 • Primaire ciliaire dyskinesie
 • Cystische fibrose
 • Astma
 • Recidiverende luchtweginfecties

Opleiding

 • VUMC, Amsterdam (kinderarts)
 • AMC, Amsterdam (subspecialisatie tot kinderlongarts)

Wetenschap - onderwijs

1. Analyse van uitademingslucht voor vroege detectie van luchtwegaandoeningen bij kinderen (elektronische neus).
2. BESTCILIA: Europese studie om behandeling en diagnostiek van patiënten met PCD te verbeteren.
3. TRILHAAR: Nederlandse studie om de behandeling en diagnostiek van patiënten met PCD te verbeteren

Gepromoveerd op onderwerp

 • Glucocorticoid resistentie in leukemie bij kinderen (2004)

Doceert in

 • Aandoening van de luchtwegen bij kinderen

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • CCA-VICI

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Meer dan 10 instituten binnen Europa (zie BESTCILIA website)

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • FP7 (BESTCILIA)
 • Subsidie van PCD-stichting
 • Stichting MITIALTO

Wetenschappelijke publicaties

In de media

 • Interview lokale omroep Volendam Edam ('Zukke Zorgen')
 • Volkskrant januari 2013: Gen Volendamse longziekte ontdekt

Nevenfuncties

 • National representative of the Netherland, ERS taskforce on Primary ciliary Dyskinesia in children, 3) 2) CF Research network Nederland, maart 2009 tot heden.
 • Werkgroep TULIPS (Training of upcoming leaders in pediatric science) januari 2010 tot heden.
 • WMO-arts Medisch Ethische Toetsingscommissie VUMC, januari 2010 tot heden
 • Chairman PCD-taskforce, Netherlands Respiratory Society