Evelien Lemstra
Neuroloog
Neurologie vind ik een boeiend vak dat nog volop in beweging is. Ziektes van het zenuwstelsel hebben niet alleen invloed op lichamelijk functioneren maar vaak ook op de geestelijke vermogens wat een grote impact kan hebben op patiënt en familie. Ik vind het een uitdaging om de kennis die we hebben over te dragen aan patiënten en hun naasten en hen te begeleiden in vaak moeilijke periodes in hun leven.

Specialist sinds 2007 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2008

Aandachtsgebieden

  • Cognitieve stoornissen, in het bijzonder Dementie met Lewy bodies
  • e-health, ICT innovatie in de zorg

Opleiding

  • AMC, Amsterdam