Irene Bultink
Reumatoloog, Onderwijscoördinator
Sinds 2002 ben ik in VUmc werkzaam als reumatoloog en sinds 2007 ook als onderwijscoördinator van de afdeling reumatologie. Mijn onderzoek richt zich op Systemische Lupus Erythematosus (SLE) en osteoporose. Naast medisch adviseur van meerdere patiëntenverenigingen ben ik vaste columnist voor het Reumafonds.

Specialist sinds 2002 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2002

Aandachtsgebieden

 • Systemische lupus erythematosus (SLE)
 • Osteoporose
 • Reumatoïde artritis
 • Patiëntenparticipatie in onderzoek en onderwijs
 • Lichaamsbeweging/sport en voeding bij reumatische ziekten

Opleiding

 • VUmc, Amsterdam
 • Slotervaartziekenhuis, Amsterdam
 • Reade, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Bij het wetenschappelijk onderzoek gaat mijn belangstelling uit naar:
- systemische lupus erythematosus (klinisch epidemiologisch en translationeel onderzoek)
- osteoporose, met name secundaire osteoporose bij reumatische ziekten
- reumatoïde artritis

Gepromoveerd op onderwerp

 • 'Complications of Systemic Lupus Erythematosus' (2008)

Doceert in

 • Reumatologie

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • CCA
 • MOVE

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Reade, AMC, UMCU, UMCG, UMC Radboud, LUMC, MUMC, Erasmus MC
 • Reumafonds
 • CAPHRI, Maastricht
 • Clinical Practice Research Datalink (CPRD), Londen, GB
 • MRC Lifecourse Epidemiology Unit, University of Southampton, GB
 • NIHR Musculoskeletal Biomedical Research Unit, University of Oxford, GB

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Subsidie van Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)
 • Subsidie van Boerhaavecommissie voor Onderwijs
 • NVLE Award voor proefschrift
 • Abbott ACR Award

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • Lid Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
 • Lid landelijke Systemische Lupus Erythematosus werkgroep
 • Lid NVR werkgroep Osteoporose
 • Lid Interdisciplinaire Werkgroep Osteoporose
 • Lid American Society for Bone and Mineral research
 • Lid landelijke begeleidingscommissie project Patient Research Partners in Rheumatology in Nederland
 • Bestuurslid Stichting Registratie Systeemziekten Nederland
 • Lid werkgroep PROMs VUmc