Dr. Irene van der Horst-Bruinsma

Reumatoloog, Vicevoorzitter stafconvent
Reumatologie is en blijft een inspirerend vak. Ik zie patiënten van jong tot oud en met allerlei stadia van hun ziekte, patiënten waarbij de voorloper van ziekte van Bechterew aanwezig is tot vergevorderde afwijkingen. De mogelijkheden om mensen met reuma en met name de ziekte van Bechterew te behandelen zijn de afgelopen jaren spectaculair verbeterd. Dat maakt voor mij de patiëntenzorg en doen van wetenschappelijk onderzoek extra boeien.

Specialist sinds 1997 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 1998

Aandachtsgebieden

 • Ziekte van Bechterew
 • Spondyloartritis

Opleiding

 • LUMC, Leiden
 • Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp

Wetenschap - onderwijs

Mijn onderzoek richt zich op de ziekte van Bechterew en andere vormen van axiale spondyloartritis en vindt plaats binnen het Kenniscentrum voor de Ziekte van Bechterew in VUmc. Het is vooral gericht op vroege opsporing (met nieuwe radiologische technieken) en behandeling van de ziekte, het voorspellen van het beloop, met name op het verschil tussen mannen en vrouwen, de genetische factoren, organen die betrokken zijn buiten de gewrichten (bijvoorbeeld oogontstekingen en darmontstekingen) en nieuwe technieken om de ziekte te monitoren door functieonderzoeken. De afgelopen 15 jaar heeft dit onderzoek tot meer dan 150 publicaties geleid en 6 proefschriften.

Gepromoveerd op onderwerp

 • Genetica bij reumatoide artritis ('The relationship between HLA Class II polymorphism and the susceptibility to and progression of rheumatoid arthritis' (1998)

Doceert in

 • Klachten bewegingsapparaat
 • Immunologie reumatische ziekten

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • CCA

Werkt samen met kennisinstellingen

 • MUMC, Maastricht
 • AMC, Amsterdam
 • UMCG, Groningen
 • Reumafonds, Amsterdam
 • Reade, Amsterdam

Wetenschappelijke publicaties

 • van Denderen JC, Visman IM, Nurmohamed MT, Suttorp-Schulten MS, van der Horst-Bruinsma IE. Adalimumab Significantly Reduces the Recurrence Rate of Anterior Uveitis in Patients with Ankylosing Spondylitis. J Rheumatol. 2014 Aug 1. pii: jrheum.131289. [Epub ahead of print]
 • van Weely SF, van Denderen JC, Steultjens MP, Nurmohamed MT, Dijkmans BA, Dekker J, van der Horst-Bruinsma IE. What do we miss? ASAS non-responders on anti-TNF therapy show improvement in performance-based physical function. Rheumatology (Oxford). 2013 Oct;52(10):1884-9
 • de Vries MK, Wolbink GJ, Stapel S, de Vrieze H, Van Denderen JC, Dijkmans BA, Aarden L, van der Horst-Bruinsma IE. Decreased clinical response to infliximab in Ankylosing Spondylitis (AS) is correlated with anti-infliximab formation. Ann Rheum Dis. 2007;66(9):1252-4.
 • van der Weijden MA, van Denderen JC, Lems WF, Heymans MW, Dijkmans BA, van der Horst-Bruinsma IE. Low bone mineral density is related to male gender and decreased functional capacity in early spondylarthropathies. Clin Rheumatol. 2011 Apr;30(4):497-503
 • van der Horst-Bruinsma IE, Zack DJ, Szumski A, Koenig AS. Female patients with ankylosing spondylitis: analysis of the impact of gender across treatment studies. Ann Rheum Dis. 2013; 72 (7): 1221-4

In de media

 • TV-presentaties over reuma
 • Gezondheidsplein (2001
 • De Polikliniek (EO, 2003)
 • Mens en Lijf (2006)
 • Op uw gezondheid (2008)

Nevenfuncties

 • Lid van het bestuur van ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society)
 • Lid van het Steering committee IGAS (international genetic consortium voor genome association studies SpA)