Dr. Jochen Bretschneider

J.H Bretschneider
KNO-arts, Docent
Contact
Keel-neus-oorheelkunde is een zeer specifiek vakgebied, maar met veel samenwerkingsverbanden met andere specialismen. Zoeken naar de beste oplossing voor mijn patiënten met een KNO-klacht, zelfstandig vanuit mijn gebied of in nauwe samenwerking met mijn collega's uit andere specialismen: dat is wat mij iedere dag opnieuw inspireert en uitdaagt.

Specialist sinds 2002 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2004

Aandachtsgebieden

  • Rhinologie
  • Pediatrische KNO

Opleiding

  • Universitätsklinik Hamburg, Duitsland