Martijn Finken
Kinderarts-endocrinoloog
Als kinderarts-endocrinoloog behandel ik kinderen van 0 tot 18 jaar met uiteenlopende hormonale problemen. Ik vind het belangrijk om tegemoet te komen aan de hulpvraag van de patiƫnt en zijn/haar ouders. Recente ontwikkelingen binnen het vakgebied van de kinderendocrinologie probeer ik zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken.

Specialist sinds 2009 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2009

Aandachtsgebieden

  • Kindergeneeskunde
  • Kinderendocrinologie

Opleiding

  • LUMC, Leiden
  • Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
  • VUmc, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Vroeggeboren kinderen blijven dikwijls achter met de groei en hebben op termijn een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Soortgelijke bevindingen zijn gedaan na andere zwangerschapscomplicaties, zoals groeivertraging van de foetus. We beginnen de mechanismen die achter deze associaties schuil gaan, steeds beter te begrijpen. Mijn onderzoek richt zich op het ophelderen van deze mechanismen, zodat op termijn gerichte behandeling mogelijk wordt.

Gepromoveerd op onderwerp

  • Preterm birth, early growth and adult metabolic health (langetermijn gevolgen van vroeggeboorte) (2007)