Miranda Kusters
Chirurg (algemeen en colorectaal)
Ik ben gespecialiseerd in (complexe) endeldarm en HIPEC-operaties. Daarvoor heb ik in de diverse centra over de wereld gewerkt om onderzoek te doen (Japan, New York en Sao Paulo) en om operatietechnieken te leren (Sydney en Oxford). Dit was erg leerzaam, maar ik heb me vooral beseft dat we het in Nederland vooral erg goed doen! Goede voorlichting over wat een operatie en opname precies inhoudt is daarbij erg belangrijk.

Specialist sinds 2015 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2018

Aandachtsgebieden

 • Primair colorectaal carcinoom
 • Recidief colorectaal carcinoom
 • Watch & Wait bij complete respons
 • HIPEC
 • Laterale klier dissecties bij rectumcarcinoom
 • Image guided surgery

Opleiding

 • Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • Maastrichts Universitair Medisch Centrum, Maastricht
 • Royal Prince Alfred Hospital (Sydney, Australia)
 • Oxford University Hospitals NHS (Oxford, UK)

Wetenschap - onderwijs

Ik hou mij voornamelijk bezig met klinisch toepasbaar onderzoek, waarbij ik met name geïnteresseerd ben in het mechanisme waardoor endeldarm kanker terugkomt (lokaal recidief), zodat we de voorbehandeling (bestraling met of zonder chemotherapie) en de operatie op maat gesneden kunnen optimaliseren om lokaal recidief te voorkomen. Sommige patiënten hebben bijvoorbeeld bestraling van de klieren buiten de endeldarm nodig of een uitgebreidere operatie waarbij deze klieren worden weggehaald. Hierbij worden ook beeld-geleide chirurgische technieken gebruikt, waarbij een aantal dagen voor de operatie een tumor-specifieke stof geïnjecteerd, waardoor tijdens de operatie met een speciale camera de tumorcellen ‘oplichten’.

Gepromoveerd op onderwerp

 • 17-sept-2009 Promotie: Local recurrence in rectal cancer (Universiteit Leiden)

Doceert in

 • Studie Geneeskunde blok Master ‘Buik’

Werkt samen met kennisinstellingen

 • KWF
 • Cancer Center Amsterdam (CCA)
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Cancer Institute Hospital of the Japanese Foundation for Cancer Research, Tokyo, Japan

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • KWF ‘beurs voor academici’ ontvangen voor colorectaal fellowship bij Royal Prince Alfred Hospital, Sydney in 2013-2014
 • KWF klinisch fellowship Grant ontvangen voor 2 jaar fellowship in diverse ziekenhuizen met thema ‘Organ-sparing rectal cancer surgery’ tussen 2015-2017
 • KWF Consortium Grant verkregen in samenwerking met LUMC, Catharina Ziekenhuis en Erasmus MC voor CEA-specifieke Image-guided Surgery project bij locally advanced en recidief rectumcarcinoom in 2018

Wetenschappelijke publicaties

 • A. Ogura, T. Konishi, C. Cunningham, J. Garcia-Aguilar, H. Iversen, S. Toda, I.K. Lee, H.X. Lee, K. Uehara, P. Lee, H. Putter, C.J.H. van de Velde, G.L. Beets, H.J.T. Rutten, M. Kusters; on behalf of the Lateral Node Study Consortium. Neoadjuvant (chemo)radiotherapy with TME only is not sufficient to prevent lateral local recurrence in enlarged nodes - results of the multi-center lateral node study of patients with low cT3/4 rectal cancer. Journal Clin Onc 2019, 37(1): 33-43
 • A. Ogura, T. Konishi, C. Cunningham, J. Garcia-Aguilar, H. Iversen, S. Toda, I.K. Lee, H.X. Lee, K. Uehara, P. Lee, H. Putter, C.J.H. van de Velde, G.L. Beets, H.J.T. Rutten, M. Kusters; on behalf of the Lateral Node Study Consortium. The value of restaging MRI in the assessment of lateral nodes in low rectal cancer after neoadjuvant (chemo)radiotherapy and guidelines for clinical decision making; lessons learned from the multi-centre lateral node study. JAMA Surgery, accepted
 • D.P. Schaap, A. Ogura, J. Nederend, M. Maas, J.S. Cnossen, G.J. Creemers, G. van Lijnschoten, G.A.P. Nieuwenhuijzen, H.J.T. Rutten, M. Kusters. Lateral nodal disease and mrEMVI in low cT3/4 rectal cancers: lessons learned from a national tertiary referral center. Br J Surg 2018;105(13):1844-1852
 • Boogerd LSF, Hoogstins CES, Schaap DD, Kusters M, Handgraaf HJM, van der Valk MJM, Hilling DE, Holman FA, Peeters KCMJ, van de Velde CJH, Farina-Saraqueta A, Nieuwenhuijzen GAP, Rutten HJT, Cailler F, Burggraaf J, Vahrmeijer. Intraoperative tumor-targeted detection of primary, recurrent and peritoneal metastases of colorectal cancer using a fluorescent antibody targeting carcinoembryonic antigen. Lancet Gastroenterology Hepatol. 2018: S2468-1253(17)30395-3
 • M. Kusters, A. Slater, R. Muirhead, R. Hompes, R.J. Guy, O.M. Jones, B.D. George, I. Lindsey, N.J. Mortensen, C. Cunningham. What to do with lateral nodal disease in low locally advanced rectal cancer? A call for further reflection and research. Diseases of Colon rectum. Dis Colon Rectum. 2017 Jun;60(6):577-585

In de media

Nevenfuncties

 • Oprichter Lateral Lymph Node study consortium
 • Mede-organisator Regionale 3e Echelon MDO Colorectaal
 • Lid internationale PELVEX group
 • Lid Internationale IWWD (International Watch and Wait Database)
 • Lid DPOG

Opmerkingen/toevoegingen

 • Begeleider van diverse promovendi, waaronder Japanse