Peter Don Griot
Schisis-, hand- en kinderplastisch chirurg, voorzitter schisisteam en medisch werkplekmanager polikliniek plastische chirurgie
Ik ben plastisch chirurg in VUmc en voorzitter van het schisisteam VUmc/ACTA. Mijn werkzaamheden richten zich met name op de kinderplastische chirurgie. Daarnaast heb ik mij toegelegd op de handchirurgie. Goede contacten met patiƫnten en collega's zijn voor mij belangrijk om tot een goede, adequate en een op de patiƫnt gerichte behandeling te komen. Jaarlijks reis ik voor de Stichting Bridge the Gap richting Laos om daar chirurgisch onderwijs te verzorgen op het gebied van schisis- en nomachirurgie.

Specialist sinds 2001 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2001

Aandachtsgebieden

 • Schisis
 • Hand- en reumachirurgie
 • Kinderplastische chirurgie

Opleiding

 • Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
 • VUmc, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Ik ben betrokken bij onderzoek naar de Pierre Robin Sequentie waarbij verschillende behandelingen met elkaar worden vergeleken. Dit onderzoek wordt verricht in samenwerking met het AMC en UMCU. Daarnaast ben ik bezig met onderzoek naar de beoordeling van het operatieresultaat na een schisis. Een goed en eenvoudig beoordelingsinstrument voor de beoordeling van neus en lip na een schisisoperatie is belangrijk om verschillende technieken en schisis-teams met elkaar te kunnen vergelijken.

Gepromoveerd op onderwerp

 • 'The Berretini branch. Anatomical and clinical research into the communicating branch between the ulnar and median nerves in the hand' (2009)

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • MOVE
 • EMGO+

Werkt samen met kennisinstellingen

 • AMC, Amsterdam
 • UMCU, Utrecht
 • Mahossot Hospital, Vientiane, Laos

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • 2e secretaris Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen
 • Bestuurslid Netherlands Rheumatoid Arthritis Surgical Society
 • Lid Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
 • Lid Concilium Chirurgico Plastico
 • Vicevoorzitter Stichting Bridge the Gap