Kinderarts, Contactpersoon poli kindergeneeskunde voor verwijzers, Spoedeisende hulp kindergeneeskunde, Opleidingscommissie kindergeneeskunde
Algemene kindergeneeskunde is een breed vak. Je behandelt kinderen vanaf de geboorte tot aan de volwassen leeftijd. De ziektebeelden zijn heel variabel van een acuut kort ziektebeeld tot chronische zorg. De (medische) zorg voor het zieke kind in combinatie met de ouders/gezin zie ik als één geheel. Het is belangrijk om ouders goed te informeren en te ondersteunen waar nodig om de zorg voor hun kind zo optimaal te kunnen waarborgen.

Specialist sinds 2002 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2010

Aandachtsgebieden

 • Algemene acute zorg
 • Zorg voor kinderen met Downsyndroom
 • Chronische zorg voor chronisch zieke kinderen

Opleiding

 • AMC, Amsterdam
 • MCA, Alkmaar

Wetenschap- onderwijs

Op de downpoli doen we onderzoek samen met andere specialisten. We brengen problemen bij kinderen met downsyndroom in kaart en proberen hiervoor behandelstrategieën te ontwikkelen.

Gepromoveerd op onderwerp

 • Obstipatie bij kinderen (1998)

Doceert in

 • Algemene kindergeneeskunde
 • Downsyndroom

Werkt samen met kennisinstellingen

 • DOC
 • Stichting DownSyndroom

Wetenschappelijke publicaties

 • NTVG: optimale zorg voor kinderen met Downsyndroom

In de media

 • Juni 2013: symposium over kinderen met Downsyndroom. Artikel Telegraaf