Cardioloog en biomedisch ingenieur
Jasper Selder is imaging cardioloog alsook biomedisch ingenieur. Hij heeft zich in het Amsterdam UMC gespecialiseerd tot level 3 MRI cardioloog. Daarnaast is hij aan de Technische Universiteit Eindhoven opgeleid tot ingenieur, waarbij hij zich verdiepte in druk-volume curven van het hart en hartpompen. Naast zijn klinische werkzaamheden promoveert hij op eHealth & Artificial Intelligence in de zorg. Hij ontwikkelt AI algoritmes voor de afdeling cardiologie en doet onderzoek naar het nut van wearables en apps (Fitbit, Kardia, Fibricheck) zowel in de zorg als in de gezonde populatie (screening). Daarnaast is hij eigenaar beeldopslag/-transfer van het Amsterdam UMC en secretaris van de eHealth & AI werkgroep van de NVVC. Met zijn kennis, energie en vrolijkheid probeert hij zijn patiënten zo goed mogelijk te helpen.

Specialist en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2016

Aandachtsgebieden

 • Cardiale MRI en echocardiografie
 • eHealth – Wearables
 • AI algoritmes – neurale netwerken in de zorg

Opleiding

 • OLVG Amsterdam

Wetenschap - onderwijs


Ik ontwikkel AI algoritmes voor de afdeling cardiologie en doe onderzoek naar het nut van wearables en apps (Fitbit, Kardia, Fibricheck) zowel in de zorg als in de gezonde populatie (screening). Boezemfibrilleren screening op afstand, videobellen met de patiënt, ontwikkeling van AI algoritmes en infrastructuur voor beslisondersteuning op de polikliniek zijn een aantal voorbeelden.

Leerstoel

 • Promotietraject gestart in 2018

Doceert in

 • Technologie achter cardiale MRI

Onderzoeksinstituut

 • ICAR-VU

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Qompium
 • Philips
 • Centrum for Human Drug Research
 • Cardiologie Centrum Nederland

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Innovatie Impuls Amsterdam UMC
 • Zilveren kruis Achmea

Wetenschappelijke publicaties

 • Computer Methods and Programs in Biomedicine Selder JL, Proesmans T, Breukel L, Dur O, Gielen W, Allaart C. Assessment of a standalone photoplethysmography (PPG) algorithm for detection of atrial fibrillation on wristband-derived data. 2020.
 • Netherlands Heart Journal Selder JL, Allaart CP, Tulevski I. A mobile 1-lead ECG device incorporated in a remote monitoring program. The first 5982 Hartwacht ECGs. 2019.
 • Eur Heart Journal Cardiovasc Imaging Demirkiran A, Selder JL, van Rossum AC, Nijveldt R. Cardiovascular magnetic resonance techniques for tissue characterization after acute myocardial injury. 2019
 • Expert Review of Cardiovasc Therapy Verburg A, Selder JL, Schalij MJ. eHealth to improve patient outcome in rehabilitating myocardial infarction patients. 2019.
 • ESC/EACVI Clinical Case Gallery Selder JL. Unicommissural unicuspid aortic valve, superior detection with MRI compared to echocardiography. 2017.
 • British Medical Journal Case rep Selder JL, Riezebos, RK. Double Jeopardy: Two major complications of a myocardial infarction in one patient. 2015.

Nevenfuncties

 • Secretaris eHealth & AI werkgroep NVVC
 • Eigenaar Beelden Amsterdam UMC
 • Lid stuurgroep Vliegwiel coalitie