Jos Kooter
Internist, Docent
Het werk van een internist bestaat eruit voor elk probleem een oplossing zoeken. Soms is dat alleen het probleem verhelderen, vaak is het het zoeken naar 'de ziekte', soms het starten van een behandeling, ook daar waar onzekerheid heerst, en soms alleen steunend. Daarnaast poog ik studenten bij te brengen hoe je al redenerend zo'n probleem aan kunt pakken, waarbij ik ze een structuur hiertoe probeer mee te geven.

Specialist sinds 2003 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sins 2002

Aandachtsgebieden

  • Vasculaire geneeskunde
  • Onderwijs

Opleiding

  • Kennemer Gasthuis, Haarlem
  • VUmc, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Ik geef onderwijs aan de artsen die internist worden, en degenen in het traject daarvoor, dat wil zeggen co-assistenten en studenten geneeskunde. Het onderwijs betreft zonder uitzondering de 'algemene interne geneeskunde. 

Doceert in

  • Algemene interne geneeskunde
  • Klinisch redeneren

Werkt samen met kennisinstelling

  • Nederlandse Internisten Vereniging, Utrecht

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

  • Afgelopen jaren heb ik 4x de onderwijsprijs (Jan Heijlmanprijs) gewonnen als 'beste specialist' waar het het onderwijs aan co-assistenten betreft.