Patrick Thoral
Internist-intensivist Simulatie- en reanimatie-instructeur Epic physician builder
Samen met mijn collega-artsen en verpleegkundigen behandel ik als intensivist (medisch specialist voor intensive care geneeskunde) patiënten waarbij de vitale functies en organen tijdelijk niet meer goed functioneren. Deze functies worden dan overgenomen of ondersteund om de patiënt de kans te geven weer te herstellen. De belangrijkste groepen patiënten die worden behandeld op onze afdeling zijn patiënten met ernstige infecties (bloedvergiftiging, longontsteking), na een hartstilstand of ongeval, en na ingrijpende operaties.

Specialist sinds 2011 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2009

Aandachtsgebieden

  • Intensive care geneeskunde
  • Interne geneeskunde

Opleiding

  • Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
  • VUmc, Amsterdam
  • Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Door de ingewikkelde, vaak technische situaties rondom patiënten, bestaat een kleine kans dat er menselijke fouten worden gemaakt die grote gevolgen hebben. Om die kans zo klein mogelijk te maken geef ik cursussen en trainingen waarin de teams leren omgaan met stressvolle, acute situaties met behulp van simulatie, waarbij de situatie rondom de patiënt zo goed mogelijk wordt nagebootst. De afdeling intensive care volwassenen heeft een volledig ingericht simulatiecentrum, waar medisch specialisten, artsen (niet) in opleiding tot specialist, coassistenten en verpleegkundigen gezamenlijk trainen.

Doceert in

  • Team Resource Management
  • Advanced Life Support

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

  • Institute for Life Support, Intensive Care and Acute Care Simulation (ILIAS)