J.C. (Catharina) Ooijens

Doula
Contact
Een doula (bevallingscoach) geeft emotionele, fysieke en praktische ondersteuning voor, tijdens en (vlak) na de bevalling. De klinisch doula is in dienst van het ziekenhuis. Ze is aanvullend op de medisch zorgverleners, zij geeft zelf geen medisch advies en voert geen medische handelingen uit. Ze ondersteunt in de voorbereiding en draagt tijdens de bevalling bij aan een rustige sfeer en het bewaken van grenzen en wensen.

Specialist sinds 2011 en werkzaam bij Amsterdam UMC sinds 2007

Aandachtgebieden

  • Traumatische ervaring
  • Alleenstaande vrouwen
  • Communicatie/Bevalplan
  • Ontspanning

Opleiding

  • NBVD Gecertificeerd doula

Wetenschap - onderwijs

Wetenschappelijke publicaties

  • NTOG_2015_9_Ooijens_456-459_2 “ Hoe ervaren getraumatiseerde zwangeren de aangeboden zorg van een bevallingscoach”
  • Journal of Prenatal Perinatal Psychology of Health, based in Lancaster,CA(USA) https://birthpsychology.com/journal/article/hospital-based-birth-support-women-trauma-pilot-study-clinical-doula-program

In de media

  • Klinische doula project in AMC_TvV sept 2018 “Baringsondersteuning voor vrouwen met Trauma: Pilotstudie van een klinische Doula in Amsterdam”
  • NRC.nl “een vrouw moet zich gehoord voelen” https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/14/een-vrouw-moet-zich-gehoord-voelen-a3976601