M. (Marieke) Markensteijn

Marieke Markensteijn-de Groot
Kindervepleegkundige, Verpleegkundig Specialist i.o.
Na mijn omscholing tot HBO-V verpleegkundige ben ik eerst aan de slag gegaan als verpleegkundige in de kliniek voor volwassenen. Na een aantal jaar ervaring hier te hebben opgedaan heb ik de specialisatie voor kinderverpleegkundige afgerond. Door mijn eerdere kennis en ervaring op het gebied van organisatie en beleid ben ik hier voor het schisis- en agogo-team ook veel mee bezig. Ik vind het erg leuk om, samen met onze patiënten, te onderzoeken hoe wij de best mogelijke voorlichting en zorg kunnen geven. .

Werkzaam bij Amsterdam UMC sinds 2020

BIG-registratienummer

  • 89920267530

Aandachtsgebieden

  • Schisis
  • Aandoeningen van Gehoor-, Oor- en Gelaats- Onderontwikkeling (Agogo)
  • Beckwith Wiedemann syndroom
  • Kwaliteit van zorg
  • Innovatie
  • Verpleegkundig onderzoek

Opleiding

  • UMC Utrecht – HBO verpleegkundige
  • WKZ Utrecht – specialisatie kinderverpleegkundige