Prof. dr. Aartjan Beekman

Aartjan Beekman
Afdelingshoofd Psychiatrie Amsterdam UMC, locatie VUmc
Als Psychiater voel ik me vaak te gast in het leven van mijn patiënten. Het vraagt veel van patiënten om gastvrij te zijn, terwijl ze misschien de aller moeilijkste periode in hun leven doormaken. Psychiatrie is een vak waarbij techniek en ambachtelijkheid gecombineerd worden met nieuwsgierigheid en contact met andere mensen. Het is een groot voorrecht om dat vak te mogen uitoefenen in een academische omgeving. In mijn huidige werkzaamheden combineer ik patiëntenzorg (polikliniek voor stemmingsstoornissen) met onderzoek en management.

Specialist sinds 1991 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 1985

Aandachtsgebieden

 • Stemmingsstoornissen
 • Epidemiologie

Opleiding

 • Valerius Kliniek, Amsterdam
 • VUmc, Amsterdam
 • GG&GD, Amsterdam
 • Curium, centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Wetenschap - onderwijs

Mijn onderzoek concentreert zich op stemmings stoornissen, zoals depressie en manisch-depressiviteit. Het gat om bevolkingsonderzoek en om studies waarin we de effecten van nieuwe behandelingen testen.

Leerstoel

 • Psychiatrie

Gepromoveerd op onderwerp

 • Depressie bij ouderen (1996)

Doceert in

 • Psychiatrie

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • Amsterdam Public Health Research Institute (APH)
 • Neuroscience Amsterdam

Werkt samen met kennisinstellingen

 • UMC Groningen
 • LUMC Leiden
 • Consortium met meerdere GGZ instellingen in Nederland
 • Trimbos Instituut
 • ZonMw en NWO
 • Diverse internationale samenwerkingspartners

Relevante beurzen/subsidies

 • The Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA) 2013-2018. Funding for a five year continuation of the infrastructure and cohort study. Deans of the Medical Schools VUmc, LUMC, UMCG and allied partners. Beekman ATF, Penninx BWJH, Smit J, Schoevers RA, van Hemert A. [kE 2400]. Granted 2012.
 • Stichting Steunfonds Joodse Geestelijke Gezondheidszorg. Prospectr: Prediction and Outcome Study in PTSD and Personality Comorbidity after Trauma. Thomaes, K., Dekker, J., van den Heuvel, O., Beekman, A.T.F., Blankers, M., Eikelenboom, M., Vriend, C. Granted 2016 [kE 1300]
 • ZonMw Onderzoeksprogramma GGz. Mood and Resilience in Offspring (MARIO). Penninx BWJH, Hillegers M, Cuijpers PC, Boks M, Bergink V, Hartman C, Elzinga B, vd Zanden R, Keijsers L, Maciejewski D, Beekman ATF. Granted 2017 [kE 1433].

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • Stuurgroep Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)
 • Lid externe adviescommssie NEMESIS-2
 • ZonMw commissie TOP
 • Lid ZonMw begeleidingscommissie 'Towards a national, practice based, research data infrastructure for child and adolescent psychiatry'.
 • Scientific advisory board The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA)
 • Science Advisory Board: Technology Reserach for Independenty Living University College Dublin.
 • Lid Wetenschappelijke Advies Commissie Volksgezondheids Toekomst Verkenningen (VTV)
 • Global Consortium for the prevention of depression
 • Lid richtlijn 'Psychiatrische Diagnostiek'. SKMS Richtlijn Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.