Anette Moll
Hoogleraar oogheelkunde, opleider oogheelkunde
Contact
Ik doe veel patiëntenzorg en onderzoek op het gebied van retinoblastoom (oogkanker); bij de behandeling heeft de oogarts een centrale rol. Om maatwerk te bieden bij de diagnostiek, behandeling en follow-up is teamwerk vereist. Ik ben trots op ons retinoblastoomteam en dankbaar voor de betrokkenheid van de vele medewerkers van VUmc die bij elke retinoblastoompatiënt net die extra moeite doen om snel het optimale resultaat te bereiken.

Specialist sinds 1997 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 1991

Aandachtsgebieden

 • Retinoblastoom
 • Medische retina
 • Echografie

Opleiding

 • LUMC, Leiden
 • VUmc, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Naast de patiëntenzorg en opleiding werk ik samen met vele onderzoekers aan de verbetering van onze kennis over retinoblastoom, late effecten en optimalisering van diagnostiek en behandeling, zodat nog beter maatwerk aan de patiënt geboden kan worden. Als oogarts-epidemioloog ben ik ook actief betrokken bij onderzoek naar netvliesproblemen vooral bij diabetespatiënten. 

Leerstoel

 • Oogheelkunde, in het bijzonder retinoblastoom (2013)

Gepromoveerd op onderwerp

 • Epidemiologische aspecten van retinoblastoom in Nederland (1996)

Doceert in

 • Retinoblastoom
 • Medische retina

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • CCA
 • EMGO+
 • ICaR-VU

Werkt samen met kennisinstellingen

 • NKI/AVL, Amsterdam
 • European Retinoblastoma Group

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • KIKA
 • ODAS

Wetenschappelijke publicaties

In de media

 • Vinger aan de pols
 • Poliklinieken

Nevenfuncties

 • Secretaris bestuur Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid
 • European Retinoblastoma Group/ EURetino, retinoblastoom, NL work package diagnosis, late effects and quality of life. Maart 2014 Parijs kick off meeting

Opmerkingen/toevoegingen