Prof. dr. Bart van Berckel

Mijn passie voor de Nucleaire Geneeskunde komt voort uit de unieke mogelijkheden van dit vak om naar het functioneren van het lichaam te kijken met beeldvorming, in mijn geval met name naar de hersenen. Mijn sterke kanten zijn creativiteit en doorzettingsvermogen en ik hoop inspirerend te zijn voor artsen en onderzoekers in opleiding. Het leukste van mijn baan is om nieuwe aanknopings punten te ontdekken voor een betere diagnostiek en behandeling van patiënten met dementie.

Specialist sinds 2002 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 1989

Aandachtsgebieden

 • Dementie
 • Farmacologie

Opleiding

 • Academisch Medisch Centrum, Utrecht
 • VUmc, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Mijn onderzoek richt zich met name op positron emissie tomografie (PET) bij dementie. Hierbij onderzoek ik het hele spectrum van onderzoek naar de onstaansvorm van cognitieve stoornissen tot methoden om de diagnostiek van patiënten met dementie te verbeteren. Biologische processen die met behulp van PET zichtbaar en gekwantificeerd kunnen worden zijn amyloid en tau stapeling, bloed hersen barriere functie en neuro inflammatie.


Leerstoel

 • Moleculaire beeldvorming van de hersenen per 1 september 2015.

Doceert in

 • NeuroPET

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • Amsterdam Neuroscience

Werkt samen met kennisinstellingen

 • AMC, Amsterdam
 • UMCU, Utrecht
 • LUmc, Leiden

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • ZON-MW Memorabel subsidie 733050203 Tau imaging with [18F]T807 PET: the new frontier.
 • ZON-MW Top subsidie 91212154. Microglia cells in schizophrenia; a potential new target for treatment
 • Stellar subsidie: Longitudinal imaging of tau accumulation in the earliest stages of AD

Wetenschappelijke publicaties

 • Ebenau JL, Verfaillie SCJ, van den Bosch KA, Timmers T, Wesselman LMP, van Leeuwenstijn M, Tuncel H, Golla SVS, Yaqub MM, Windhorst AD, Prins ND, Barkhof F, Scheltens P, van der Flier WM, van Berckel BNM. Grey zone amyloid burden affects memory function: the SCIENCe project. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021 Mar;48(3):747-756.
 • Coomans EM, Schoonhoven DN, Tuncel H, Verfaillie SCJ, Wolters EE, Boellaard R, Ossenkoppele R, den Braber A, Scheper W, Schober P, Sweeney SP, Ryan JM, Schuit RC, Windhorst AD, Barkhof F, Scheltens P, Golla SSV, Hillebrand A, Gouw AA, van Berckel BNM. In vivo tau pathology is associated with synaptic loss and altered synaptic function. Alzheimers Res Ther. 2021 Feb 5;13(1):35. doi: 10.1186/s13195-021-00772-0.
 • Visser D, Wolters EE, Verfaillie SCJ, Coomans EM, Timmers T, Tuncel H, Reimand J, Boellaard R, Windhorst AD, Scheltens P, van der Flier WM, Ossenkoppele R, van Berckel BNM. Tau pathology and relative cerebral blood flow are independently associated with cognition in Alzheimer's disease. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2020 Dec;47(13):3165-3175.
 • Wolters EE, Ossenkoppele R, Verfaillie SCJ, Coomans EM, Timmers T, Visser D, Tuncel H, Golla SSV, Windhorst AD, Boellaard R, van der Flier WM, Teunissen CE, Scheltens P, van Berckel BNM. Regional [18F]flortaucipir PET is more closely associated with disease severity than CSF p-tau in Alzheimer's disease. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2020.
 • Villemagne VL, Barkhof F, Garibotto V, Landau SM, Nordberg A, van Berckel BNM. Molecular Imaging Approaches in Dementia. Radiology. 2021 Mar;298(3):517-530. doi: 10.1148/radiol.2020200028. Epub 2021 Jan 19.
 • S.S.V. Golla, P.J. Klein, J. Bakker, R.C. Schuit, J.A.M. Christiaans, L. van Geest, E.J.M. Kooijman, G.M. Oropeza-Seguias, J.A.M. Langermans, J.E.Leysen, R. Boellaard, A.D. Windhorst, B.N.M. van Berckel; A. Metaxas. Preclinical evaluation of [18F]PK-209, a new PET ligand for imaging the ion-channel site of NMDA receptors. Nuclear Medicine and Biology, in press.
 • N. Tolboom, H. Berendse, J. Leysen, M. Yaqub, B.N.M van Berckel , R. Schuit, M.Ponsen, E. Bakker, N.Hoetjes, A.D Windhorst, M. Carlsson, A.A. Lammertsma, and Arvid Carlsson. The dopamine stabilizer (-)-OSU6162 occupies a subpopulation of striatal dopamine D2/D3 receptors: an [11C]raclopride PET study in healthy human subjects. Neuropsychopharmacology, in press
 • B.N.M. van Berckel , R. Ossenkoppele, N. Tolboom, M. Yaqub, J. Foster-Dingley, A.D. Windhorst, P. Scheltens, A.A Lammertsma, R. Boellaard. Longitudinal amyloid imaging using [11C]PIB: Methodological considerations . J Nucl Med. 2013 Sep;54(9):1570-6.
 • R. Ossenkoppele, M.D. Zwan, N.Tolboom, D.M.E. van Assema, S.F. Adriaanse, R.W. Kloet, R. Boellaard, A.D. Windhorst, F.Barkhof, A.A. Lammertsma, P.Scheltens, W.M. van der Flier and B.N.M. van Berckel. Amyloid Burden and Metabolic Function in Early Onset Alzheimer's Disease: Parietal Lobe Involvement . Brain. 2012 Jul;135(Pt 7):2115-25.
 • D.M.E. van Assema, M. Lubberink, M. Bauer, W.M. van der Flier, R.C. Schuit, A.D. Windhorst, E.F.I. Comans, N.J. Hoetjes, N. Tolboom, O. Langer, M. Müller, P. Scheltens, A. A. Lammertsma, B.N.M. van Berckel . Blood-Brain Barrier P-glycoprotein function in Alzheimer's Disease. Brain. 2012 Jan;135(Pt 1):181-9. Epub 2011 Nov 26

Disclosures

 • Onderzoeksprojecten van Bart van Berckel ontvingen subsidie van EU-FP7, CTMM, ZonMw, NWO en Alzheimer Nederland.
 • Bart van Berckel heeft contract research uitgevoerd voor Rodin, IONIS, AVID, Eli Lilly, UCB, DIAN-TUI en Janssen.
 • Bart van Berckel was spreker bij een symposium georganiseerd door Springer Healthcare.
 • Bart van Berckel verricht consultancy activiteiten voor IXICO in de vorm van beoordeling van PET scans
 • Bart van Berckel is een trainer voor GE
 • Bart van Berckel ontvangt alleen van Amsterdam UMC financiële tegemoetkoming.