Prof. dr. F.J. van Ittersum

F.J Ittersum
Internist-nefroloog, Medisch hoofd zorgeenheid Niercentrum (0D); Hoofd afdeling nefrologie
Als afdelingshoofd van de afdeling nefrologie houd ik mij voornamelijk bezig met het aansturen van de medische, nefrologische zorg in het Niercentrum (dialyseafdeling en polikliniek Nierziekten en Transplantatie), de verpleegafdeling VVAT (4B), de medische zorg in Diapriva Buitenveldert en het dialysecentrum Niercentrum aan de Amstel in Amstelveen. Zelf doe ik in VUmc spreekuur voor patiënten met nierziekten en patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan en, minder frequent, patiënten die met peritoneaaldialyse worden behandeld. Ik probeer op onze afdelingen bij te dragen aan goede zorg die door patiënten ook als deskundig en prettig ervaren wordt. Op landelijk niveau probeer ik eveneens bij te dragen aan de kwaliteit van zorg aan patiënten met een nierziekte, dialyse of niertransplantatie door mijn betrokkenheid bij Nefrovisie en de landelijke registratie Renine®. In het kader van wetenschappelijk onderzoek probeer ik mijn kennis als epidemioloog in te zetten bij de opzet en analyse van onderzoeksprojecten van onze afdeling. Ook probeer ervoor te zorgen dat ons onderzoek meer dan tot nu toe gericht is op uitkomsten die er voor mensen met een nierziekte toe doen, bijvoorbeeld kwaliteit van leven, inspanningstolerantie, gevoel van fitheid.'

Specialist sinds 1995 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 1989

Aandachtsgebieden

  • Peritoneaaldialyse
  • Niertransplantatie

Opleiding

  • Erasmus Universiteit, Rotterdam (1982-1988)
  • VUmc, Amsterdam (1989-1996)
  • AMC, Amsterdam (1996)
  • LUMC, Leiden (2007-2008)
  • EpidM VUmc, Amsterdam (2012 - 2014)

Wetenschap - onderwijs

Naast onderzoek op het gebied van peritoneaaldialyse, houdt ik mij bezig met onderzoek bij chronische nierschade (Parelsnoer). Verder ben ik regelmatig betrokken bij analyse van onderzoeksprojecten van onze afdeling, omdat ik een master Epidemiologie heb behaald.

Gepromoveerd op onderwerp

  • 24-uurs bloeddrukpatronenbij patiënten met type 1 diabetes mellitus in het jaar: 2001

Doceert in

  • Nierfunctie in het eerste studiejaar

Werkt samen met kennisinstellingen

  • Parelsnoer - parel Nierfalen