Prof. dr. Henk Berendse

Henk Berendse
Neuroloog Opleider neurologie
Binnen het specialisme neurologie heb ik een specifieke expertise op het gebied van de ziekte van Parkinson en andere neurologische bewegingsstoornissen. Samen met deskundige collega's uit verschillende disciplines lever ik multidisciplinaire, academische zorg waarbij er veel aandacht is voor de niet-motorische aspecten van deze ziekten. Als opleider neurologie streef ik naar een stimulerend en veilig opleidingsklimaat, waarbinnen neurologen in opleiding zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, deskundige en bewogen medisch specialisten.

Specialist sinds 1998 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 1992

Aandachtsgebieden

  • Ziekte van Parkinson
  • Neurologische bewegingsstoornissen

Opleiding

  • VUmc, Amsterdam