Jaap Bonjer
Afdelingshoofd heelkunde Voorzitter stafconvent
Ik ben een chirurg die zich heeft gespecialiseerd in operaties aan de schildklier, bijschildklieren, bijnieren, miltaandoeningen, liesbreuken en littekenbreuken. Ik ben zowel nationaal als internationaal nauw betrokken bij de ontwikkeling en wetenschappelijke evaluatie van kijkoperaties. Daarnaast richt ik me op het opleiden van studenten geneeskunde en artsen tot chirurg. In Rotterdam en in Halifax, Canada, heb ik trainingscentra opgericht voor chirurgische vaardigheden. In Amsterdam zijn inmiddels de eerste stappen gezet voor een Amsterdam School of Surgery.

Specialist sinds 1993 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2009

Aandachtsgebieden

 • Schildklier, bijschildklier, bijnier, milt
 • Liesbreuk, littekenbreuk

Opleiding

 • Erasmus MC, Rotterdam
 • St. Clara Ziekenhuis, Rotterdam

Wetenschap - onderwijs

Chirurgische ingrepen worden steeds minder belastend voor de patiënt door toepassing van nieuwe technologie. De kijkoperaties, waarbij via operatiewondjes van maximaal 1 cm wordt geopereerd in plaats van via een grote wond, zijn een enorme stap voorwaarts omdat de patiënt minder pijn heeft en weer snel de normale activiteiten kan hervatten. Ontwikkeling en toetsing van nieuwe kijkoperaties vormen de kern van het wetenschappelijk onderzoek dat ik verricht.

Leerstoel

 • Hoogleraar endoscopische chirurgie (2000-2004 Erasmus Universiteit, Rotterdam)
 • Professor of surgery (2004-2009, Dalhousie University, Halifax, Canada)
 • Hoogleraar heelkunde (2009-heden VUmc, Amsterdam)

Gepromoveerd op onderwerp

 • 'Single and multiple gland hyperparathyroidism' (1992)

Doceert in

 • Chirurgie van de buikwand
 • Acute buik

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • CCA
 • EMGO+

Werkt samen met kennisinstellingen

 • ZonMw doelmatigheidssubsidie INCH trial (laparoscopische versus open littekenbreuktrial)
 • Maag, Darm Lever Stichting subsidie SELECT trial (selectieve darmdecontaminatie bij dikke darmchirurgie)
 • EAES research grant voor INCH trial

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • Member executive board European Association of Endoscopic Surgery
 • Associate editor Surgical Endoscopy