Majon Muller
Internist, Hoofd sectie interne-ouderengeneeskunde
Veroudering gaat veelal gepaard met ziektes en achteruitgang in functioneren. Dit geldt met name voor de biologische oude of kwetsbare patiënt. Het mooie aan het vak interne-ouderengeneeskunde is dat het een multidisciplinair vak is wat de verschillende splinters van de geneeskunde weer met elkaar verbind rond de individuele (kwetsbare) oudere patiënt. Onze topklinische zorg richt zich op de veroudering van het hart-vaat systeem en de relatie met hersenfuncties en functie verlies.

Specialist sinds 2009 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2016

Aandachtsgebieden

 • Interne Geneeskunde
 • Interne Ouderengeneeskunde

Opleiding

 • Slotervaart Ziekenhuis
 • UMC Utrecht
 • VUmc, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte in de westerse wereld. Coronaire hartziekten en beroerten komen in Nederland het meeste voor en zorgen samen voor 18% van het totaal aantal verloren levensjaren. Het risico op HVZ neemt toe met de leeftijd. Het is echter niet duidelijk of het behandelen van vasculaire risicofactoren op hoge leeftijd (ouder dan 75 jaar), zoals behandeling van hypertensie, effectief is, vooral wanneer het kwetsbare ouderen betreft. Het onderzoek op het gebied van cardiovasculaire veroudering richt zich met name op cardiovasculair risicomanagement bij ouderen en het effect van bloeddrukregulatie op cerebrale bloeddoorstroming en atrofie van de hersenen.

Doceert in

 • Minor Cardiovascular Aging
 • Leren dokteren

Werkt samen met kennisinstellingen

 • National Institute on Aging, NIH, Bethesda
 • Julius Centrum UMC Utrecht
 • Alzheimer Centrum VUmc
 • Geriatrie LUMC

Wetenschappelijke publicaties

 • Muller M, Smulders YM, de Leeuw P, Stehouwer C. Hypertension and treatment in the oldest-old. (invited review) Hypertension 2014; 63:433-41.
 • Muller M, Aspelund T, Jonsson PV, Sigurdsson S, Lopez OL, Harris TB, van Buchem M, Gudnason V, Launer LJ. The joint effect of mid- and late-life blood pressure on the brain. The AGES-Reykjavik Study. Neurology 2014; 82:2187-2195.
 • Muller M & Rabelink TJ. Telomere length: a diagnostic tool and therapeutic target for cardiovascular disease? (editorial) Eur Heart J 2014; 35:3245-7.
 • Post Hospers G, Smulders YM, Maier AB, Deeg D, Muller M. Blood pressure and mortality risk in older individuals: does it depend on chronological or biological age? J Intern Med 2015; 277:488-97.
 • Mooijaart SP, Broekhuizen K, Trompet S, de Craen AJM, Gussekloo J, Oleksik A, van Heemst D, Blauw GJ, Muller M. Evidence-based medicine for older patients: how can we do better? (review). Neth J Med 2015; 73:211-8.

Nevenfuncties

 • Voorzitter cardiovasculair risicomanagement richtlijn voor kwetsbare ouderen
 • Hoofd scientific committee VasCog
 • Lid landelijke kerngroep interne oudgnk