Marco Ritt
Hand- en polschirurg
'Mijn werk is mijn hobby en mijn hobby zijn handen. Bijna mijn hele leven al ben ik gefascineerd door handen. De operaties vergen kennis en nauwkeurigheid en hebben een hoog gehalte aan 'ambachtschap'. Daarna begint de nabehandeling, een samenspel tussen patiënt, handtherapeut en arts. Dat alles bepaalt het uiteindelijke resultaat. Dagelijks put ik nog steeds veel plezier uit dit mooie werk en het compenseert de managementtaken van een afdelingshoofd ruimschoots!'

Specialist sinds 1997 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2001

Aandachtsgebieden

  • Hand- en polschirurgie

Opleiding

  • Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
  • AMC, Amsterdam
  • Research Fellowship Hand Surgery Mayo Clinic, Rochester, VS

Wetenschap - onderwijs

Leerstoel

  • Kernhoogleraar Plastische Chirurgie, in het bijzonder de Handchirurgie (2002)

Gepromoveerd op onderwerp

  • Biomechanical studies on ulnar-sided ligaments of the wrist (1995)

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

  • MOVE

Nevenfuncties

  • Voorzitter Scientific Committee FESSH 2015