Prof. dr. Philip Scheltens

Philip Scheltens
Neuroloog Directeur Alzheimercentrum
Ik ben hoogleraar neurologie en directeur Alzheimercentrum. Mijn doel is dementie behandelbaar te maken door wetenschap en zorg voor dementie op het hoogst mogelijke niveau uit te voeren, binnen Nederland en in internationaal verband. Binnen het Alzheimercentrum combineren we zorg en wetenschap op een zo prettige mogelijke manier. Open communicatie en plezier in het werk staan bij mij voorop.

Specialist sinds 1991 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 1987

Aandachtsgebieden

 • Dementie
 • Alzheimer

Opleiding

 • VUmc, Amsterdam
 • Slotervaartziekenhuis, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Ik geef leiding aan het VUmc Alzheimercentrum waarin klinisch onderzoek wordt gedaan aan de volgende aspecten van dementie: 
-verschijningsvorm van dementie op jonge leeftijd
-ontdekken en verbeteren van nieuwe en bestaande vroegdiagnostische merkstoffen en technieken
-onderzoek van de invloed van vasculaire factoren
-vinden van nieuwe therapieën.

Leerstoel

 • Cognitieve Neurologie (2000)

Gepromoveerd op onderwerp

 • MRI onderzoek bij Alzheimer (1993)

Doceert in

 • Neurologie
 • Dementie

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • Neuroscience Campus Amsterdam

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Alzheimer Nederland
 • Overige Alzheimercentra
 • Talrijke bedrijven in NL en daarbuiten

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Vele EU subsidies
 • JPND subsidies
 • Deltaplan Dementie

Wetenschappelijke publicaties

 • Zie www.alzheimercentrum.nl

In de media

 • Elsevier Magazine

Nevenfuncties

 • Bestuurslid sectie geneeskunde KNAW
 • Bestuurslid Deltaplan Dementie
 • Wetenschappelijk directeur PSI