Prof. dr. Reinoud Gemke

Kinderarts Hoofd algemene kindergeneeskunde Opleider kindergeneeskunde
Omdat kinderen, zeker als ze ziek zijn, de meest kostbare en meest kwetsbare groep vormen, voel ik mij als kinderarts verantwoordelijk om, samen met anderen, uitstekende zorg voor hen te leveren. Als hoogleraar kindergeneeskunde (bege)leid ik klinisch-epidemiologisch onderzoek van jonge onderzoekers (promovendi) om de gezondheid van de toekomstige generatie kinderen verder te verbeteren. Als opleider ben ik sterk betrokken bij de training van (jonge) artsen die zich verder specialiseren tot kinderarts in de regio Noord-Holland en Flevoland.

Specialist sinds 1990 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 1999

Aandachtsgebieden

 • Complexe multidisciplinaire algemene kindergeneeskunde
 • Acute kindergeneeskunde

Opleiding

 • VUmc, Amsterdam
 • UMCU, Utrecht

Wetenschap - onderwijs

Ik ben projectleider van de onderzoekslijn epidemiologie en late effecten van complexe aangeboren en jong verworven afwijkingen, ingebed bij EMGO+ (Institute for Health and Care Research). We onderzoeken de vroege voeding en groei als determinanten van cardiometabole functie op de kinderleeftijd en de late effecten van complexe aangeboren en jong verworven afwijkingen. Dit heeft de afgelopen vijf jaar geleid tot meer dan vijftig internationale publicaties en vijf proefschriften.

Leerstoel

 • Algemene kindergeneeskunde, ihb onderwijs en opleiding (2003)
 • Algemene kindergeneeskunde, ihb klinische epidemiologie (2013)

Doceert in

 • Kindergeneeskunde

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • EMGO+
 • ICaR-VU

Werkt samen met kennisinstellingen

 • AMC, Amsterdam
 • GGD, Amsterdam
 • ZonMW, Den Haag
 • Hartstichting, Den Haag

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Hartstichting
 • ZonMW
 • Nuts OHRA

Wetenschappelijke publicaties