Acute Opname Afdeling Verpleegkundige

De (vaak) acute gezondheidsproblematiek bij een patiënt op de Acute Opname afdeling (AOA) vraagt om specifieke kennis, inzicht en vaardigheden om de problemen in kaart te kunnen brengen. In deze opleiding leer je de ABCDE methode toe te passen. Met klinisch redeneren kun je je handelen onderbouwen en de kwaliteit van zorg verbeteren. Je leert vitale functies beredeneren en interpreteren. En je legt verbanden.

Om een beeld te kunnen vormen van de gezondheidsproblemen bij acute patiënten, is het voor de AOA verpleegkundige noodzakelijk de relatie tussen symptomen (klachten en vitale functies), probleem en oorzaak te kunnen herkennen en benoemen.

De opleiding is er op gericht om patiënten, die door acute gezondheidsproblematiek zijn opgenomen op de AOA, zo optimaal mogelijk te kunnen verplegen. Dit gebeurt door te oefenen met klinisch redeneren en het toepassen van de ABCDE- methodiek aan de hand van casuïstiek, waarbij kennis van ziektebeelden, symptomen, complicaties en diagnostiek aan bod komen. Maar ook het tijdig signaleren van- en kunnen inspelen op acute veranderingen en verslechteringen in de gezondheidstoestand van de patiënt komen uitgebreid aan bod.

De opleiding is opgebouwd rond een achttal leereenheden. De leereenheden Klinisch redeneren en AOA specifiek, lopen als een rode draad door de opleiding heen. Je leert de acuut zieke patiënt herkennen met behulp van de ABCDE methode, de SBAR systematiek en het klinisch redeneren.
Binnen de opleiding wordt gebruik gemaakt van e-learning en hoorcolleges, en wordt actief geoefend om de theorie in praktijk te brengen met behulp van skills training en competentie gericht onderwijs.

De VVO Acute Opname Afdeling verpleegkunidge kent de volgende leereenheden:

 • Introductie
 • Methodieken
 • Klinisch redeneren
 • Monitorbewaking R&G en ECG afwijkingen
 • Zuurstoftoediening en handbeademing
 • ALS
 • AOA specifieke vakverdieping
 • Interne Geneeskunde

De opleiding wordt voor een deel samn gevolgd met de andere opleidingen Acute Zorg, zoals SEH, Medium Care en Recovery. Klik hier voor een samenvatting van de leerstof van de opleiding tot Acute opname Afdeling verpleegkundige.

Inschrijfprocedure

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld  inschrijfformulier in het bezit te zijn van  Amstel Academie.

Doelgroep

Verpleegkundigen met een dienstverband met een ziekenhuis/instelling

Duur

12 maanden, waarvan 24  lesdagen, verdeeld over 6 lesblokken.

Startdata

De opleiding start 2x per jaar in de eerste week van april en de eerste week van oktober.

Kosten

Kijk voor de kosten van deze opleiding op de pagina Prijslijsten Amstel Academie.

Accreditatie

Deze opleiding èn de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.

Bijzonderheden

Het is mogelijk om losse leereenheden of leeractiviteiten als bijscholing te volgen. 

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan. 
Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Offerte losse lesdagen

Prijs losse lesdag: € 185,-. (Inclusief lesmateriaal en exclusief verplichte literatuur).
Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend doen bij:  Karin Jonker:  k.jonker@vumc.nl

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, gaat je akkoord met  de algemene voorwaarden van VUmc Amstel Academie.

Toelating 

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband (minimaal 24 uur)  met een ziekenhuis/instelling gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Barbara van der Wielen

Wellicht ook interessant?

 1. In deze opleiding leer je vroege postoperatieve complicaties herkennen, bewaken en voorkomen. In de...
  Bekijk
 2. Spoedeisende hulp is: breed, hectisch, technisch en de werkzaamheden zijn divers. Je komt patiënten...
  Bekijk
 3. De verkoever of uitslaapkamer kan een onderdeel zijn van het endoscopiecentrum en behandelafdeling...
  Bekijk