Acute Opname Afdeling Verpleegkundige

De (vaak) acute gezondheidsproblematiek bij patiënten op de Acute Opname afdeling (AOA) vragen om specifieke kennis, inzicht en vaardigheden van de verpleegkundige. In deze opleiding leer je o.a. klinisch redeneren, de ABCDE methodiek toe te passen en vitale functies beredeneren en interpreteren. Je leert daarnaast verbanden leggen tussen parametrie, de situatie van de patiënt en de theorie. Door middel van klinisch redeneren leer je handelen onderbouwen en de kwaliteit van zorg verbeteren.

Om een beeld te kunnen vormen van de gezondheidsproblemen bij acute patiënten, is het voor de AOA verpleegkundige noodzakelijk de relatie tussen symptomen (klachten en vitale functies), probleem en oorzaak te kunnen herkennen en benoemen.

De opleiding is er op gericht om patiënten, die door acute gezondheidsproblematiek zijn opgenomen op de AOA, zo optimaal mogelijk te kunnen verplegen. Dit gebeurt door te oefenen met klinisch redeneren en het toepassen van de ABCDE- methodiek aan de hand van casuïstiek, waarbij kennis van ziektebeelden, symptomen, complicaties en diagnostiek aan bod komen. Maar ook het tijdig signaleren van- en kunnen inspelen op acute veranderingen en verslechteringen in de gezondheidstoestand van de patiënt komen uitgebreid aan bod.

De opleiding is opgebouwd rond een vijftal leereenheden. De leereenheden Klinisch redeneren en AOA specifiek, lopen als een rode draad door de opleiding heen. Je leert de acuut zieke patiënt herkennen met behulp van de ABCDE methode, de SBAR systematiek en het klinisch redeneren.
Binnen de opleiding wordt gebruik gemaakt van e-learning en hoorcolleges, en wordt actief geoefend om de theorie in praktijk te brengen met behulp van skills training en competentie gericht onderwijs.

De opbouw van het opleidingsprogramma.

Basis Acute Zorg
AZ-FO-1 (BAZ) Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek
AZ-FO-2 (BAZ) Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting
AZ-FO-3 (BAZ) Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
AZ-FO-4 (BAZ) Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting

De VVO Acute Opname Afdeling verpleegkundige kent de volgende leereenheden:

 • Algemeen
 • Interne Geneeskunde
 • Longgeneeskunde
 • Chirurgie
 • Neurologie

Daarnaast volg je de volgende leerlijnen:

 • Klinisch redeneren
 • Ethiek
 • EOL (EPA Overstijgende Leerlijn)

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Verpleegkundigen met een dienstverband met een ziekenhuis/instelling.

Duur

12 maanden, waarvan 26 lesdagen, verdeeld over 6 lesblokken.

Startdata

De opleiding start jaarlijks in april en oktober.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@amsterdamumc.nl.

Accreditatie

Deze opleiding èn de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.  Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Algemene voorwaarden / annulering

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating 

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband (minimaal 24 uur)  met een ziekenhuis/instelling gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Leo Monster

Wellicht ook interessant?

 1. Als recoveryverpleegkundige ben je werkzaam op de recovery, post anesthetic care unit (PACU) en de...
  Bekijk
 2. Deze opleiding leert jou de zorg voor patiënten op de spoedeisende hulp te organiseren en hulp is...
  Bekijk
 3. Met de EPA LZ-FO-6 leer je om signalen te herkennen, observaties en parameters te analyseren en te...
  Bekijk