Recovery Verpleegkundige

Als recoveryverpleegkundige ben je werkzaam op de recovery, post anesthetic care unit (PACU) en de holding. Je biedt postoperatieve zorg aan patiënten van alle leeftijden. De recovery afdeling waar je komt te werken is onderdeel van het operatiekamercomplex. Een patiënt wordt opgenomen om te herstellen van onmiddellijke gevolgen van de anesthesiologische en chirurgische behandeling. Na korte tijd op de recovery afdeling gaat de patiënt naar een verpleegafdeling of de intensive care. Het werk van de recoveryverpleegkundige is afwisselend en je werkt nauw samen met de anesthesiologen en anesthesiemedewerkers.

Wat leer je In opleiding Recoveryverpleegkundige leer je postoperatieve complicaties herkennen, bewaken en voorkomen. Wanneer de patiënt in een levensbedreigende situatie verkeert, weet je welke interventies in te zetten om de vitale functies te ondersteunen. Je leert dus de postoperatieve beloop in de vitale functies van de patiënt te observeren en te analyseren. Dit vraagt nauwkeurigheid, inzicht in het menselijk lichaam en affiniteit met de technische kant van het beroep.

Entrustable Professional Activity De opleiding Recovery verpleegkundige is opgebouwd uit EPA’s. EPA staat voor Entrustable Professional Activity, ofwel ‘toe te vertrouwen professionele activiteit’. EPA’s zijn kenmerkende professionele activiteiten die het dagelijks werk van een zorgprofessional vormen. Meer informatie over de landelijk vastgestelde EPA’s vind je hier.

Onderwijsvormen De lessen en trainingen geven wij volgens het principe van samenwerkend en activerend leren: er is veel interactie tussen docent en student en de studenten onderling. We maken daarbij gebruik van verschillende onderwijsvormen, bieden een goede balans tussen online en fysiek onderwijs en investeren veel tijd in de vaardigheidslessen en scenariotrainingen die we geven in de skills-en simulatielabs van de Amstel Academie.

Het opleidingsprogramma is opgebouwd uit de Basis Acute Zorg opleiding (BAZ) bestaande uit 4 EPA’s, 4 kern EPA’s en optioneel aangevuld met functieoverstijgende/specifieke EPA’s. Naast de kern EPA’s volg je de leerlijnen Klinisch Redeneren, Ethiek en de EPA Overstijgende Leerlijn (EOL).

Theorie- en praktijkdeel Bij de Amstel Academie bieden wij de kern en specifieke EPA’s aan. Het theoriedeel bestaat uit een introductie en 21 lesdagen. Je krijgt een stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de beroepsactiviteiten.

Basis Acute Zorg: 14 lesdagen
AZ-FO-11: 1 dag
Kern EPA’s Recovery: 8 lesdagen
Specifieke EPA’s: 6 lesdagen

De opbouw van het opleidingsprogramma

Basis Acute Zorg
AZ-FO-1 (BAZ) Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek
AZ-FO-2 (BAZ) Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting
AZ-FO-3 (BAZ) Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
AZ-FO-4 (BAZ) Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting

Daarnaast volg je de leerlijnen:

 • Klinisch redeneren
 • Ethiek
 • EOL (EPA overstijgende leerlijn)
Kern EPA's (uitstroomprofiel recovery)
AZ-REC-1 Zorg verlenen aan de preoperatieve zorgvrager en assisteren bij (loco) regionale anesthesietechnieken
AZ-REC-2 Postoperatieve zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager
AZ-REC-3 Zorg verlenen aan een laag complex postoperatief kind (1-18 jaar) op de recovery
AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest
Specifieke EPA's
AZ-REC-4 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een (volwassen) zorgvrager op de recovery
AZ-REC-5 Zorg verlenen aan een middencomplex postoperatief kind van 0 tot 18 jaar op de recovery
AZ-REC-6 Zorg verlenen aan een zorgvrager met (chronische) pijnklachten
EPA's uit andere uitstroomprofielen
AZ-FO-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing
AZ-FO-6 Zorg verlenen aan de stabiel invasief beademde zorgvrager
AZ-FO-9 Zorg verlenen aan een zorgvrager na een neurochirurgische ingreep
AZ-FO-12 Zorg verlenen aan zorgvrager na cardiochirurgische ingreep

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd, wordt door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

BIG-geregistreerde verpleegkundigen die werkzaam zijn op een recovery afdeling.

Startdata

De opleiding start jaarlijks in april en oktober.

Duur

De duur is 12 - 15 maanden. Aantal lesdagen is afhankelijk van de keuze voor specifieke en functie-overstijgende EPA's die door de praktijkinstelling worden afgenomen.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@amsterdamumc.nl.

Accreditatie

De opleiding is gecertificeerd door het College Zorg Opleidingen (CZO). Bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van deze opleiding ontvang je een CZO-diploma.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties of behaalde EPA’s kan je in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Vrijstelling wordt in eerste instantie door de praktijkopleider beoordeeld, waarna deze een aanvraag tot vrijstelling kan doen bij de Amstel Academie. Op basis van de aangeleverde onderbouwing van de aanvraag wordt deze beoordeeld.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldtermijn krijg je een bevestiging van deelname toegestuurd.  De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan. Per opleiding is het maximumaantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien je bij start van de opleiding niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd. 

Bijzonderheden

Na het behalen van het diploma recoveryverpleegkundige zijn er mogelijkheden om door te stromen naar andere verpleegkundige vervolgopleidingen. De Amstel Academie houdt zo veel mogelijk rekening met jouw eerder verworven competenties of behaalde EPA’s.

Algemene voorwaarden / annulering

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden Amstel Academie. Je vindt hier onder andere ook onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding

Meer informatie? Vraag het aan

Carina Backer

Wellicht ook interessant?

 1. In de opleiding tot mediumcareverpleegkundige werk je op de medium care afdeling en leer je de van...
  Bekijk
 2. De (vaak) acute gezondheidsproblematiek bij patiënten op de Acute Opname afdeling (AOA) vragen om...
  Bekijk
 3. Voldoende zorgpersoneel is cruciaal, zeker in tijden van een pandemie. Vooral op de Spoedeisende en...
  Bekijk