Anesthesiemedewerker

De in-service opleiding tot anesthesiemedewerker leidt jou op tot medeverantwoordelijke voor het hele anesthesietraject. De anesthesioloog, het OK-team en de patiënt kunnen op jou vertrouwen.

Leonie is anesthesiemedewerker in opleiding. Ze werkt in het ziekenhuis en volgt daarnaast de opleiding. Als Anesthesiemedewerker ben je medeverantwoordelijke voor het hele anesthesietraject waarop de anesthesioloog, het OK-team en de patiënt kunnen vertrouwen.

Ben je IC verpleegkundige?
Dan kun je het diploma anesthesiemedewerker al met 18 maanden behalen!

De anesthesiemedewerker vormt samen met de anesthesioloog een team. Je bent medeverantwoordelijk voor (het verloop van) het hele anesthesiologische proces en bedient het anesthesietoestel en andere meet-en regelapparatuur. Ook pijnbestrijding en reanimatie horen erbij. Omdat je continu de vitale lichaamsfuncties van de patiënt bewaakt en met veel verschillende soorten medicijnen werkt, weet je veel van de menselijke fysiologie en farmacologie. Naast alle technische vaardigheden kun je natuurlijk ook goed met de patiënt omgaan.

Interessant! Podcast: OK aan tafel

De opleiding duurt drie jaar en bestaat uit twee delen:

  • Je start met de BVP, de Beroeps Voorbereidende Periode, van  vier maanden. In deze periode richt jij je op een algemene oriëntatie op het werken in de intramurale gezondheidszorg. Er wordt onder meer een start gemaakt met algemene lessen medische kennis zoals anatomie /fysiologie en ziekteleer.
  • Na vier maanden start de Beroeps Begeleidende Periode ( BBP). In dit deel van de opleiding staat de beroepssituatie van de anesthesiemedewerker centraal. In de praktijk betekent dit dat je op basis van kennis, vaardigheden en houding doelmatig anesthesiologische zorg leert leveren. Je leert hoe je gemaakte keuzes en beslissingen in het werk kan verantwoorden. Afwisselend zijn er theorielesblokken van enkele dagen tot vier weken op school en van praktijkperiodes van enkele maanden in het ziekenhuis. Er zijn zes leerperioden van in totaal 32 maanden. Elke periode wordt afgesloten met een assessment, een praktijkbeoordeling en theorietoetsen. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van een eigen kwaliteitsonderzoek.

Je ontvangt aan het einde van de opleiding, wanneer je aan alle eisen hebt voldaan, het landelijk erkende CZO-(College Zorg Opleidingen) anesthesiemedewerker diploma. Het opleidingstraject van Amstel Academie is tevens erkend door de International Federation of Nurse Anesthetist (IFNA).

Start

Jaarlijks in februari en september.

Duur

De beroepsvoorbereidende periode duurt 4 maanden en de beroepsbegeleidende periode 32 maanden. 

Inschrijfprocedure

Solliciteer ongeveer zes maanden vóór de aanvang van de opleiding bij het ziekenhuis van jouw keuze. Een ziekenhuis heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen, dus wees er op tijd bij. Weet je niet aan wie je de sollicitatiebrief moet sturen, neem dan contact op met Personeelszaken. Zij kunnen je vertellen aan wie je de brief kunt richten en of je aan de gestelde eisen voldoet.

Let er op dat je je sollicitatiebrief naar een ziekenhuis van jouw keuze stuurt. Sollicitatiebrieven die rechtstreeks aan Amstel Academie gericht, worden niet in behandeling genomen.

Het ziekenhuis neemt vervolgens contact met je op. Als besloten wordt dat je in aanmerking komt voor het volgen van de opleiding, wordt er een leer-arbeidsovereenkomst afgesloten. Je werkgever meldt jou aan bij Amstel Academie. Je kunt je niet zelf aanmelden bij Amstel Academie.

Lijst met deelnemende ziekenhuizen

Contactpersonen ziekenhuizen

Vrijstellingen

Op grond van erkenning van eerder verworven competenties kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient je werkgever, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij Amstel Academie, vergezeld van bewijsstukken.

Als je een BIG-geregistreerde verpleegkundige bent, kun je vrijstelling krijgen voor de BVP als je eerst een instaptoets maakt. Het aanmelden van deze toets verloopt via de praktijkopleider van de instelling. Als je een specialistische verpleegkundige intensive care vooropleiding hebt zijn er meer vrijstellingen mogelijk. Het opleidingstraject wordt dan in samenspraak met de praktijk vastgesteld.

Ook als je het diploma Bachelor Medisch Hulpverlener hebt is een maatwerkprogramma mogelijk.

Advies voor schoolverlaters: hoewel het diploma op hbo niveau is, levert het niet de titel Bachelor op. Wij adviseren schoolverlaters om de gecombineerde opleiding anesthesie/ verpleegkunde te doen.

Kosten

Kijk voor de kosten van deze opleiding op Prijslijsten Amstel Academie.*

* Anesthesiemedewerker is een in-service opleiding. Dit betekent dat je in dienst bent van een ziekenhuis en dat de werkgever de opleidingskosten betaald.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Je moet minimaal een HAVO diploma (bij voorkeur profiel Natuur & Gezondheid) of een MBO diploma op niveau 4 hebben (of een ontheffing van de vooropleidingseis bijvoorbeeld, als je al veel relevante werkervaring hebt).

Meer informatie? Vraag het aan

Geert Verweij