Beeldvormende Technieken voor klinisch fysici (i.o.)

In het medische zorg wordt gebruik gemaakt van een reeks aan verschillende beeldvormende technieken: MRI, CT, Röntgen-projectiebeelden, SPECT, PET en ultrageluid. De cursus richt zich op deze technieken: hun basis principes, waarin ze verschillen en waarin ze overeenkomen. Voor de tiende keer wordt deze cursus georganiseerd door de afdeling RNG (Radiologie en Nucleaire Geneeskunde) van Amsterdam UMC.


Deze cursus is m.n. bedoeld voor klinisch fysici in opleiding (alle werkterreinen), en geeft een basis voor invulling van “the physics of Radiology and Nucleair Medicine modalities (2.3.1)” in hetcurriculum van de opleiding, zoals geformuleerd door de OKF. De cursus is ook toegankelijk voor andere fysici. De nadruk ligt bij deze cursus op het overbrengen van de basisprincipes van de verschillende beeldvormende technieken. Tevens willen we wat zicht geven op het gebruik van de technieken door clinici in de kliniek door een aantal van onze klinische partners aan het woord te laten. Het moet gezien worden als een goede inleidende cursus op beeldvormende technieken. Daarnaast wordt wat aandacht gegeven aan die elementen waar een klinisch fysicus typisch mee in aanraking komt, zoals artefacten, veiligheid, performance metingen, maar op deze onderwerpen ligt niet de nadruk, en past ook niet in het tijdskader van de cursus.

Het programma bestaat vooral uit theoretische sessies. Een syllabus zal worden verzorgd. De cursustaal is Nederlands. Kijk bij het programma voor de exacte dagindeling.

Doelgroep

Klinisch fysici, in alle richtingen zowel in opleiding als diegene met behoefte tot bijscholing. Andere geïnteresseerden zijn welkom; algemene fysica voorkennis wordt wel verondersteld.

Accreditatie

De 2018 cursus was geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF). Voor komende cursussen wordt zonodig weer accreditatie aangevraagd.

Educatieve doelstelling

Na het afronden van deze cursus moeten deelnemers:

  • de basis principes van röntgen opnames, CT, MRI, nucleaire imaging, PET,en ultrasound echo kunnen beschrijven
  • een globaal inzicht hebben in de toepassing van deze imaging technieken
  • een idee hebben over verschillen en overeenkomsten van deze technieken
Inhoud

Inleidend, compacte maar gevarieerde vorm zullen de meest gebruikelijke medische beeldvormende technieken worden behandeld, wat betreft hun fysische principes, de technische uitwerking en de voornaamste klinische toepassingen. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

- Röntgendiagnostiek
Digitale radiologie en detectoren (van foton tot beeld). Beeldkwaliteit en monitoren, i.h.b. bij de mammografie. Klinische toepassing van Röntgen op een afdeling Radiologie.

- CT
Principe en technologische ontwikkeling van CT-scanners. Reconstructie-algoritmes, werking multi-slice scanners (axiale, spiraal, cone beam). scherpte, ruis en artefacten.

- MRI
Principe van MRI, signaalvorming, beeldvorming en contrastvorming. Bijzondere technieken (diffusie, perfusie en spectroscopie). Klinische toepassingen uit de neuroimaging.

- Nuclear imaging en PET
Principe en instrumentatie (detectoren, collimatie). 3D reconstructie. Toepassing verschillende radionucliden. Modelvorming.

- Ultrasound
Principe echo-apparatuur. Verschillende technieken en modaliteiten (statisch versus Doppler, contrast middelen, 3D-echo, TEE, echo-catheters). Klinische toepassingen.

- Beeldverwerking en Computer Aided Diagnosis (CAD)
Registratie (matchen van o.a. PET-CT en MRI-CT). Matchprincipes en nauwkeurigheden. Segmentatie en 3D/4D visualisatie. Algoritmes voor herkenning mammatumoren.

- Klinische radiologie
Hoe beslist een specialist welke afbeeldingstechniek te gebruiken in het klinische proces.


Download programma overzicht BVT cursus voor klinisch fysici.

Organisator

dr. Mark Hofman

Docenten

De docenten zijn (klinisch) fysische en medische specialisten op de verschillende terreinen.

dr. Maqsood Yaqub, klinisch fysicus RNG, Amsterdam UMC
dr.ir. Simon van Kranen, fysicus, NKI-AVL
dr. Wouter Veldkamp, klinisch fysicus RNG, LUMC
dr. Ramon van Loon, cardioloog, Amsterdam UMC
dr. Mark Hofman, klinisch fysicus RNG, Amsterdam UMC
dr. Joost Kuijer, klinisch fysicus RNG, Amsterdam UMC
dr. Chiel den Harder, klinisch fysicus RNG, Amsterdam UMC
dr. Geert Streekstra, klinisch fysicus RNG, Amsterdam UMC
dr. Tim de Wit, klinisch fysicus RNG, Amsterdam UMC
dr. Mara ten Kate, radioloog i.o., Amsterdam UMC
dr. Vera Keil, neuroradioloog, Amsterdam UMC
dr. Alle Meije Wink, senior onderzoeker, Amsterdam UMC
dr.ir. Christiaan van Swol, klinisch fysicus AKF, St. Antonius Ziekenhuis

Cursusdata

De cursus is gepland op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 september 2022. De cursus begint 9 uur ’s ochtends en duurt tot half 6. Een volgende cursus wordt circa 2 jaar later georganiseerd.

Locatie

De cursus wordt gehouden in Amsterdam UMC, locatie VUmc, te Amsterdam, georganiseerd door de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (RNG). Deze locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen bij vroege inschrijving 750 euro voor klinisch fysici in opleiding (KLIFIO) en promovendi en 850 euro voor overige deelnemers. Bij late inschrijving (na 1 maand voor aanvang van de cursus) zijn de kosten 800 euro voor bovenstaande in opleiding en 900 euro voor overige deelnemers. Deze prijs is inclusief koffie/thee en lunches.

Bij inschrijving moet met Ideal de cursus betaald worden, waarna een betalingsbewijs wordt verstuurd.

Inschrijvingsformulier

Vroege inschrijving wordt aanbevolen. De inschrijving wordt pas definitief bij betaling. Het maximum aantal deelnemers is 25. Bij minder dan 7 inschrijvingen gaat de cursus niet door.

Informatie

dr. Mark B.M. Hofman
Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
Telefoon 020-444 4593
E-mail: mbm.hofman@amsterdamumc..nl

Informatie

dr. Mark B.M. Hofman
Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam