Leergang Clinical Leadership

Schrijf je nu in

Bent u arts en vervult u een leiderschapsrol en/of hebt u de ambitie om een betekenisvolle leiderschapsrol te vervullen? De leergang Clinical Leadership geeft u inzicht in leiding geven aan teams en kennis op het gebied van professionele communicatie en samenwerken. Tussen artsen onderling, tussen artsen en verpleegkundigen of paramedici, tussen artsen en bestuurders en tussen artsen en externe partijen.

In de leergang komen zowel hard- als soft skills aan bod en lopen persoonlijke reflectie en persoonlijk leiderschap als een rode draad door het programma heen.

Het gedachtegoed van Clinical Leadership gaat over leiding geven maar vooral ook over leiding nemen. Daarmee wordt bedoeld het aannemen van een proactieve houding die zorgt voor kwalitatief goede zorg, onderwijs en onderzoek. Binnen de complexiteit van een (academische) ziekenhuisorganisatie is begrip en samenwerking tussen artsen en het management essentieel. Clinical Leadership gaat over het verwerven van een nieuwe grondhouding. Naast professionele autonomie geldt ook verantwoorde autonomie: verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel door samenwerking te zoeken, met een gezamenlijke blik op de zorg voor een vitale organisatie als geheel.

De leergang biedt:

  • Ontwikkeling van u als arts in de rol van medisch leider;
  • Ontwikkeling in het inzicht van het eigen gedrag en het effect hiervan op anderen;
  • Modules over leidinggeven aan professionals, leiding geven aan teams en leidinggeven in de context van de organisatie;
  • Inzicht en praktische kennis op het gebied van financieel management, kwaliteit en overige actuele thema’s die spelen binnen het ziekenhuis.

Voor de prijs kunt u klikken op: Praktisch.

De leergang bestaat uit 7 interactieve groepsbijeenkomsten met de volgende thema’s:

Startbijeenkomst: Kennismaking, gedachtegoed van Clinical Leadership, uitgangspunten Leergang
Module 1: Persoonlijk leiderschap
Module 2: Leidinggeven aan individuele professionals
Module 3: Leidinggeven aan een team
Module 4: Financieel management, Innovatie, harmonisatie, HR en andere actuele thema’s in de ziekenhuisorganisatie
Module 5: Leidinggeven binnen de context van de organisatie
Eindbijeenkomst: Presentatie leiderschapsopdracht, terugblik en vooruitblik, gezamenlijke afsluiting.

Daarnaast vinden tijdens de leergang twee begeleide intervisiebijeenkomsten plaats. Ook is er de mogelijkheid voor een individueel coaching gesprek met een van de begeleiders.

In de digitale leeromgeving wordt per module de theorie en andere achtergrondmaterialen bij de leergang aangeboden. Daarnaast zijn er opdrachten en oefeningen om u voor te bereiden op de bijeenkomsten.

Gedurende de leergang werkt u aan een leiderschapsopdracht, waarbij u met een aan de leergang gelieerd thema dat in uw praktijk speelt, aan de slag gaat en de resultaten in de eindbijeenkomst presenteert. In de interactieve groepsbijeenkomsten staan het verkennen van theorie en achtergronden van de thema’s, het uitwisselen van ervaringen, en het reflecteren op eigen handelen en gedrag centraal. Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt en gastsprekers uitgenodigd.

Een oud-deelnemer vertelt over zijn ervaringen met de leergang, lees het artikel

Doelgroep

U bent medisch specialist en hebt of u ambieert een leidinggevende rol in het ziekenhuis

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers

Data 2024

Individuele Intakegesprekken 26 februari t/m 1 maart 2024
Startbijeenkomst Vrijdag 8 maart 2024 9.00 – 13.00 u
Module 1: Persoonlijk leiderschap Vrijdag 5 april 2024 9.00 – 17.00 u
Module 2: Leidinggeven aan individuele professionals Vrijdag 17 mei 2024 9.00 – 17.00 u
Intervisiebijeenkomst Vrijdag 31 mei 2024 9.00 – 12.00 u
Module 3: Financieel management, harmonisatie, strategie, HR Vrijdag 5 juli 2024 9.00 – 17.00 u
Module 4: Leidinggeven aan een team Vrijdag 6 september 2024 9.00 – 17.00 u
Intervisiebijeenkomst Vrijdag 4 oktober 2024 9.00 – 12.00 u
Module 5: Leidinggeven binnen de context van de organisatie Vrijdag 8 november 2024 9.00 – 17.00 u
Eindbijeenkomst: Afronding en borging in de praktijk Vrijdag 6 december 2024 12.00 – 17.30 u

Mocht de leergang vol zijn, en u heeft belangstelling om op een reservelijst te komen, dan kunt u dit mailen aan Nicole Hermans (n.p.t.hermans@amsterdamumc.nl).

Prijs 2024

€ 4.995,- voor medewerkers van Amsterdam UMC. Ben je medewerker van locatie AMC? Schrijf je dan in via de knop ‘geen medewerker VUmc’. Kies bij betaling voor ‘stuur mijn werkgever een factuur voor de kosten van de training’. Het bedrag wordt dan verrekend.

€ 5.995,- voor niet Amsterdam UMC medewerkers.

Duur, studiebelasting en accreditatie

De doorlooptijd van de leergang is 9 maanden en bestaat uit 7 groepsbijeenkomsten die u voorbereidt in de digitale leeromgeving. U moet rekenen op ongeveer 80 uur studiebelasting voor de gehele leergang. Dit betreft zowel de bijeenkomsten als de opdrachten in de digitale leeromgeving en de eindopdracht. Accreditatie voor de leergang wordt aangevraagd.

Intakegesprek

Voorafgaand aan de leergang vindt een intakegesprek plaats met de begeleiders.

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op een externe locatie in de omgeving van Amsterdam.

Helpdesk

Heeft u vragen over inschrijven, aanmelden, inloggen in de leeromgeving? Stuur een e-mail naar: support@vumcacademie.nl.

Wil je weten wie de begeleiders zijn van de Leergang Clinical Leadership? Klik dan hier.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Nicole Hermans