Leergang Clinical Leadership

Schrijf je nu in

Clinical Leadership is een leergang voor artsen met de potentie en ambitie om een vooraanstaande leiderschapsrol in de organisatie te vervullen. De deelnemers leren leiding te geven én nemen binnen een complexe zorgorganisatie waarbij zowel hard- en soft skills aan bod komen. Persoonlijke reflectie en persoonlijk leiderschap lopen als een rode draad door de leergang heen.

De leergang geeft u onder andere inzicht in de principes van leidinggeven binnen een hoog-complexe zorgorganisatie, leiding geven aan teams en kennis op het gebied van professionele communicatie.

De leergang biedt:

 • inzicht in de principes van leidinggeven binnen een hoog-complexe zorgorganisatie
 • modules over leidinggeven aan professionals, leiding geven aan teams en verandermanagement
 • kennis en kunde op het gebied van professionele communicatie en samenwerken
 • inzicht in financiële stromen zowel binnen het ziekenhuis als op macroscopisch terrein
 • inzicht in de rol van verzekeraars en onderhandelingsprocessen tussen ziekenhuizen en verzekeraars
 • leren samenwerken binnen complexe kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken
 • ontwikkeling van de arts in de rol van clinical leader

Achtergrond

Leidinggeven in de zorg is geen sinecure omdat er sprake is van een hoog complexe omgeving waarin continu nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan zaken als marktwerking en prestatiebekostiging, de almaar toenemende complexiteit van de zorg en de alliantie. Een belangrijk deel van de leiders vormen de artsen, die dagelijks keuzes maken die de toekomst van de organisatie mede vormgeven. Het is dan ook van groot belang dat zij worden uitgerust met voldoende bagage om deze rol goed te kunnen vervullen.

Gedachtegoed Clinical Leadership

Het gedachtegoed van Clinical Leadership gaat over leiding geven maar vooral ook over leiding nemen. Daarmee wordt bedoeld: het aannemen van een pro-actieve houding die zorgt voor betere zorg, onderwijs en onderzoek. Binnen de academische centra is er vaak een kloof tussen de artsen en het management waarbij de arts vooral gericht is op zijn eigen specialisme en minder op de zorg voor een vitale organisatie als geheel. Clinical leadership gaat over het veranderen van deze grondhouding: van professional autonomy naar responsible autonomy. Verantwoordelijkheid nemen voor het groter geheel door samenwerking te zoeken en koninkrijkjes te slechten.

Onderwerpen programma

Binnen de kaders van het gedachtegoed Clinical Leadership bieden we concrete kennis en kunde op het gebied van leidinggeven aan professionals. We besteden aandacht aan teamdynamieken en hoe deze te beïnvloeden zijn als leider. Er is tevens aandacht voor verandermanagement in relatie tot de alliantie. Een vraag die centraal staat, is hoe je als leider een bijdrage kunt leveren aan de concrete vorming van de alliantie.

De leergang geeft handvatten om de onderlinge samenwerking en communicatie te verbeteren. Het beantwoordt de vraag hoe je als leider een bedding creëert waarin samenwerking, een open houding en gezonde communicatie/aanspreekcultuur mogelijk wordt. Het gaat hierbij over samenwerking in breder perspectief: tussen artsen onderling, tussen artsen en verpleegkundigen/paramedici, tussen artsen en bestuurders en tussen artsen en externe partijen. Theorie wordt steeds direct toepasbaar gemaakt door met casuïstiek van deelnemers te werken.

Naast soft skills bieden we praktische kennis op het gebied van financieel management en kwaliteit en veiligheid. Ten slotte kijken we ook hoe jij door effectief timemanagement, beter met de waan van alle dag kunt omgaan. Als rode draad loopt zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling door het programma heen omdat dit in onze visie onontbeerlijk is voor goed leiderschap. Kennis en kunde kan alleen maar toegepast worden als daarbij meegenomen wordt de attitude en de persoon van de leider zelf. Deelnemers krijgen daarom een zelf-assessment en (groep)coaching aangeboden.

De leergang wordt afgerond met een persoonlijke reflectieopdracht én een opdracht die je als groep uitvoert. Bij deze groepsopdracht ga je het geleerde toepassen op een of meerdere actuele vraagstukken die spelen binnen de organisatie. De leergang heeft daarbij een sterk interactief karakter met ruime mogelijkheden voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

Doelgroep

Clinical Leadership is een leergang voor artsen met de potentie en ambitie om een vooraanstaande leiderschapsrol in de organisatie te vervullen.

Deelname aan de leergang vindt plaats op basis van voordracht door het afdelingshoofd. Aan de leergang kunnen per groep maximaal 12 deelnemers deelnemen. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk verschillende afdelingen in de leergang vertegenwoordigd te hebben. Bij over-inschrijving wordt gekeken naar volgorde van aanmelding.

Van de deelnemers wordt gevraagd dat ze:

 • zich committeren aan de gehele leergang inclusief slotbijeenkomst
 • bereid zijn om te reflecteren op het eigen functioneren
 • zich betrokken voelen bij de organisatie en de specialistische beroepsgroep
 • beschikken over vakinhoudelijke deskundigheid en collegialiteit
 • gemotiveerd zijn om een voorbeeldfunctie op de afdeling te vervullen
 • voldoende ruimte en tijd hebben om literatuur te lezen, reflectieopdrachten te maken en aan de eindopdracht met de groep te werken

Voorafgaand wordt een intake gesprek gepland om te onderzoeken of deze leergang passend is voor de beoogde deelnemer.

Blok 1:

-          Inleiding ‘Clinical Leadership’ door Prof. dr. Erik Heineman - hoogleraar chirurgie, UMCG.

Onderwerpen:

·         Het belang van mindset

·         Meer van hetzelfde werkt niet

·         Proces en structuur contradictie

·         Het veranderingsconcept

·         De evolutie biologie

-          Kader en belangrijke concepten van de leergang;

-          Workshop Persoonlijk leiderschap: De Life Style Inventory (LSI);

-          Eerste verkenning groepsopdracht (afsluiting leergang): aanpakken van een complex probleem;

 

Blok 2:

-          Leidinggeven aan individuele professionals: theorie en ervaringsoefeningen

·         Leiderschap en het bevorderen van autonomie

·         Situationeel leiderschap

·         Feedback geven en coachen ‘onder de waterlijn’

-          Oefenen van eigen casuïstiek met acteurs

-          Terugkoppeling LSI-2 en vervolg eindopdracht: aanpakken van een complex probleem

-          Delen van levensverhalen

Blok 3:

-          Workshop Schapendrijven

-          Vervolg Levensverhalen

-          Inleiding groepdynamica: leidinggeven aan een team

-          Groepsoefening ‘Werken aan een taak’. Eindopdracht: aanpakken van een complex probleem

-          Intervisie

-          Workshop van Arend Ardon

 

Blok 4:

-          Drijfveren

-          Scrips en scriptcirkel

-          Persoonlijke effectiviteit

-          Timemanagement

-          Groepsoefening ‘Werken aan een taak’. Eindopdracht: aanpakken van een complex probleem

-          Intervisie

-          Alliantie – Harmonisatie door alliantiedirecteur Jan de Wolde

-          Financieel management door financieel directeur Ingrid Hissink

Blok 5:

-          Vervolg teamdynamica + ervaringsoefening

-          Feedback op persoonlijk reflectieverslag

-          Groepsoefening ‘Werken aan een taak’. Eindopdracht: aanpakken van een complex probleem

-          Intervisie

-          Voorbereiding op afsluitende bijeenkomst met gasten

Doelgroep

Het betreft een programma voor medisch specialisten die geschikt worden geacht om nu of in de toekomst een leidinggevende rol in de organisatie te bekleden.

Deelnemers

Aan de leergang kunnen per groep maximaal 12 deelnemers deelnemen. Deelnemers stemmen hun deelname af met hun afdelingshoofd.

Datums

Blok 1: 19 en 20 september 2019
Blok 2: 14 en 15 november 2019
Blok 3: 9 en 10 januari 2020
Blok 4: 5 en 6 maart 2020
Blok 5: 16 en 17 april 2020

Datum eindpresentatie: volgt.

Prijs

4800 euro
De prijs is inclusief overnachting, catering en materialen. Deelnemers kunnen in overleg met hun afdeling eventueel gebruik maken van hun persoonlijk budget.

Het cursusbedrag kan in twee termijnen worden betaald. Neem voordat u zich inschrijft contact op met ons op telefoonnummer 020 44 44213 als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid.

Accreditatie

Voor deze leergang worden 40 accreditatiepunten toegekend.

Locatie

De 2-daagse blokken vinden in De Baak Seaside, Koningin Astrid boulevard 23, 2202 BJ Noordwijk.

De intake gesprekken en slotbijeenkomst vinden plaats op de VUmc Academie (Medische Faculteit, Van der Boechorstraat 7, Amsterdam).

Inschrijven

Neem, voordat u zich inschrijft, eerst contact op met Marjo van Tol MSc, Executive coach/trainer/adviseur VUmc Academie, e-mail: ma.vantol@vumc.nl voor een intakegesprek.

Helpdesk

Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

Voorwaarden

Clinical Leadership is een leergang voor artsen met de potentie en ambitie om een vooraanstaande leiderschapsrol in de organisatie te vervullen. Deelname aan de leergang vindt plaats op basis van voordracht door het afdelingshoofd. Aan de leergang kunnen per groep maximaal 16 deelnemers deelnemen. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk verschillende afdelingen in de leergang vertegenwoordigd te hebben. Bij over-inschrijving wordt gekeken naar volgorde van aanmelding. Van de deelnemers wordt gevraagd dat ze:

 • zich committeren aan de gehele leergang inclusief slotbijeenkomst
 • bereid zijn om te reflecteren op het eigen functioneren
 • zich betrokken voelen bij de organisatie en de specialistische beroepsgroep
 • beschikken over vakinhoudelijke deskundigheid en collegialiteit
 • gemotiveerd zijn om een voorbeeldfunctie op de afdeling te vervullen
 • voldoende ruimte en tijd hebben om literatuur te lezen, reflectieopdrachten te maken en aan de eindopdracht met de groep te werken

Voorafgaand wordt een intake gesprek gepland om te onderzoeken of deze leergang passend is voor de beoogde deelnemer.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Essentiele leergang voor je rol als (toekomstig) leider binnen de zorg. Aan bod komen: persoonlijk functioneren, teamfunctioneren, complexe organisatievormen en verschillende vormen van leidinggeven. Er is veel ruimte voor zelfinzicht en verdieping. Je komt in aanraking met belangrijke personen binnen de gezondheidszorg en organisatie. Een must!
- Jurriaan Tuynman, gastro-intestinaal chirurg, Heelkunde

Een absolute aanrader, tijdsinvestering meer dan waard. Naast inzicht/groei in leidinggevende capaciteiten, ook leerzaam op gebied van management, intervisie. Bovendien een gezellige cursus met collega's van vergelijkbare achtergrond. Veel praktische tips voor in praktijk.
- Tim de Meij, kinderarts MDL, Kindergeneeskunde

Zeer gevarieerde cursus met verrassende elementen. Goede organisatie op uitgekiende locatie.
- Edwin van Leent, Dermatoloog en medisch werkplekmanager, Dermatologie

Goede verdiepende cursus, waar je samen met collega's in de spiegel kijkt en leert wat er zich onder de waterspiegel nog meer afspeelt bij het leidinggeven in een complexe organisatie.
- Arne Popma, Kinder- en jeugdpsychiater, Psychiatrie

Een intensieve en soms confronterende leergang, waarbij leiderschap en teamwork van alle kanten tegen het licht gehouden wordt. Leuk om verschillende VUmc collega's beter te leren kennen.
- Laura van de Pol, Kinderneuroloog, Kindergeneeskunde

Clinical leadership geeft een coherent overzicht van de ins en outs van modern leiderschap in een complexe omgeving - Carel Meskers, revalidatiearts, afdeling revalidatiegeneeskunde De leergang gebruikt een zeer goede mix van overdracht van enerzijds kennis en vaardigheden die een beginnend leider nodig heeft, en anderzijds een focus op persoonlijke ontwikkeling. Het resultaat overstijgt de som der delen en juist daar zit de kracht!
- Fabian Kooij, anesthesioloog AMC / MMT arts Lifeliner 1

Ik beveel deze Clinical leadership van harte aan, deze cursus heeft mij veel gebracht. Ik denk op een andere en ook positievere manier na over complexe situaties en vlieg deze op een andere manier aan. Bovendien kan ik het gedrag van mijzelf en van mijn omgeving beter analyseren en daarmee omgaan.
- Bibi van Montfrans, dermatoloog

De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer waardevol in de functie van leider/medisch specialist. De cursus is met name waardevol omdat op een prettige manier rollenspellen worden gedaan, waardoor je tot meer inzicht van besproken modellen komt en die bovendien aansporen tot formulering van eigen doelen en meer zelfinzicht.
- Dyonne Hartong, oogarts

Zeer nuttige cursus die veel inzicht geeft in zowel eigen ontwikkeling, als in de dynamiek binnen complexe organisaties zoals de gezondheidzorg. Goede handvatten hoe je hierbinnen als leider kunt functioneren. - Mirjam van Doorn, kinderrevalidatiearts VUmc Leerzaam, inspirerend, een must voor elk medisch specialist omdat het leidt tot een toename van zelfinzicht, meer inzicht in je rol als leider binnen een complexe organisatie en daardoor tot meer inzicht in hoe je kunt bijdragen aan de kwaliteit van zorg.
- Gülay Erssoy, Psychiater GGZ InGeest

De leergang is heel leerzaam en van hoog niveau. De vorm waarin de leerstof wordt gebracht is leuk, creatief en grensverleggend. Er is een goede balans tussen je 'veilig voelen' en 'uitgedaagd' worden en uit de comfortzone te treden. - Shama Bhola, Klinisch Cytogeneticus en Labhoofd VUmc

Een mooie inleiding in hoe te functioneren en leiding te geven in een complexe organisatie. Geeft je goede tools hiervoor en ideeën hoe er verder aan te werken. Het is ook een mooie manier om aan een netwerk te bouwen binnen de organisatie.
- Annemieke Buizer, Revalidatiearts VUmc

Een leerzame cursus. Ik denk dat het een must is als je een leiderschapspositie in VUmc krijgt.
- Edgar Peters, internist VUmc

Een geweldige leergang, naast je werk. Deze leergang geeft je inzicht in leidinggeven, op organisatorisch niveau maar ook op het persoonlijke vlak. Hierdoor heb je er bijvoorbeeld ook wat aan in de relationele sfeer. Omdat het zoiets compleet anders is als de inhoud van je werk is het super leuk als combinatie. Daarnaast is het erg leuk om VUmc collega's van andere specialismen erg goed te leren kennen. Een enorme aanrader dus.
- Machteld Bosscha, Oogarts VUmc

Een brede, leerzame cursus over leidinggeven. Praktische tools worden aangereikt en er wordt inzicht gegeven in je persoonlijk functioneren. Niet alleen verrijkend als leider maar ook als mens.
- Frank Bloemers, Hoofd Traumachirurgie VUmc

Clinical Leadership is een cursus voor medisch specialisten waarin aandacht is voor alle aspecten die je niet (voldoende) leert tijdens je studie en opleiding. De managementkant wordt belicht en er is aandacht voor zelfontwikkeling. Een heel goede cursus die je op alle vlakken van het uitoefenen van je vak meer inzicht geeft: over de organisatie waarin je werkt, de krachten van buitenaf die van invloed zijn hierop en over jezelf als leider van een team.
- Erika Verkruissen, Psychiater GGZ InGeest

Heel leuke, interessante en leerzame cursus voor de medisch specialist die (tot een paar jaar) leiding geeft. Door meer kennis te krijgen, de harde feiten, voel ik me meer gesterkt en herken ik processen in de dagelijkse klinische praktijk. De combinatie van kennis en vaardigheden met daarbij persoonlijke ontwikkeling werkt uitstekend. Ik heb nu meer steun gevonden/meer focus gekregen waar ik me op zou moeten en kunnen richten om een betere clinical leader te worden, voor 'mijn' personeel maar vooral ook voor mezelf!
- Tessa Biesheuvel, Chirurg / WPM SEH / Coördinator Heelkunde AOA / MMT arts Lifeliner 1 VUmc

Ik ben al vele jaren specialist en heb in wisselende situaties leidinggevende rollen. Pas nu heb ik gekozen om eens een cursus te doen op dit gebied. Kort daarna kwam ons ziekenhuis en de afdeling in een periode van druk van buiten en veranderingen. De cursusinhoud heeft mij de tools gegeven om hier soepeler mee om te gaan. De cursus is een goede combinatie van door de wol geverfde deskundigen van buiten van hoog niveau en een leiding met een natuurlijk gevoel voor onderwijs in deze vorm. Kortom, ik had deze cursus jaren eerder moeten doen. Deze cursus heeft me ook aangezet om een vervolg te gaan zoeken bij de VUmc Academie.
- Anco Boonstra, Longarts VUmc

Meer informatie? Vraag het aan

Marjo van Tol

Misschien ook interessant?

 1. De maand mei 2019 is de internationale “Stop de bloeding-red een leven maand”. We roepen zoveel op...
  Bekijk
 2. In het medische zorg wordt gebruik gemaakt van een reeks aan verschillende beeldvormende MRI, CT,...
  Bekijk
 3. Kernspin Tomografie, oftewel in het Engels Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een van de in de Op...
  Bekijk
 4. Moet u voor uw werk regelmatig Word 2010 gebruiken en heeft u het idee dat u dit nog niet goed Voor...
  Bekijk