MRI voor klinisch Fysici (i.o.)

Kernspin Tomografie, oftewel in het Engels Magnetic Resonance Imaging (MRI) is een van de belangrijke beeldvormende technieken in de geneeskunde. Op non-invasieve wijze kunnen op een veilige manier goede anatomische en functionele afbeeldingen van patiënten worden verkregen. Hoewel MRI pas in de tachtiger jaren geïntroduceerd werd, is het nu een van de basale beeldvormende technieken in de radiologie, en daarmee ook in de meeste ziekenhuizen voorhanden. Het is een techniek die zeker niet stil staat: nog steeds worden nieuwe MR methoden en applicaties ontwikkeld.


Vanuit het oogpunt van de klinische fysica is MRI een interessante techniek omdat de fysica bij deze modaliteit tot op het niveau van de applicatie nadrukkelijk aanwezig is. Dit komt mede door het grote aantal instelbare parameters dat MRI kenmerkt, waarbij beter begrip van de techniek leidt tot bewustere keuzes. Menig klinisch fysicus raakt in zijn of haar carrière betrokken bij aanschaf en plaatsing van een MR systeem, en zal zich wellicht bezighouden met de introductie van nieuwe applicaties. Anderen weer komen in aanraking met de beelden geproduceerd met MR systemen.

De afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Amsterdam UMC is vanaf het begin van klinische MRI nauw betrokken geweest bij zowel de introductie als de verdere ontwikkeling van applicaties. In de loop der jaren is hierdoor een uitgebreide expertise op dit gebied opgebouwd. Na de start van deze MR cursus voor klinisch fysic in 2005, wordt het in een twee jaarlijkse cyclus gegeven.

Doelgroep

Klinisch fysici, in alle richtingen zowel in opleiding als diegene met behoefte tot bijscholing. Andere geïnteresseerden zijn welkom; algemene fysica voorkennis wordt wel verondersteld.

Accreditatie

De cursus is in het verleden geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF). Voor komende cursussen wordt accreditatie aangevraagd.

Educatieve doelstelling

Na het afronden van deze cursus moeten deelnemers:

  • de basis principes van MRI kunnen beschrijven
  • een overzicht hebben van de relevante hardware van een MR systeem
  • een overzicht hebben van de belangrijkste applicaties van MRI in de kliniek
  • een overzicht hebben van relevante veiligheids aspecten bij klinisch gebruik van MRI.


De MRI cursus voor klinisch fysici heeft een duur van 3 dagen. De nadruk ligt bij deze cursus op het overbrengen van de basisprincipes van MRI. Tevens willen we wat zicht geven op het gebruik van MRI in de kliniek door een aantal van onze klinische partners aan het woord te laten. Vervolgens wordt extra aandacht gegeven aan die elementen waar een klinisch fysicus typisch mee in aanraking komt, zoals artefacten, veiligheid, aanschaf en plaatsing, acceptatietesten en QA. Tenslotte wordt nog een korte blik geworpen op een aantal geavanceerde MR toepassingen zoals bijvoorbeeld flow en perfusie metingen, fMRI, en spectroscopie.

Het programma bestaat naast een aantal theorie sessies, en uit enkele werkopdrachten achter de computer ter verwerking van de kennis en 2 sessies bij de MR scanner. In een van deze sessies bekijken we de scanner, ondervinden we de kracht van het magneetveld aan den lijve en maken we enkele fantoom opnames. Bij de andere sessie zullen beelden van een proefpersoon worden verkregen. Deze praktische sessies zullen plaatsvinden op een van de klinische MRI systemen van Amsterdam UMC op locatie VUmc.

Een syllabus zal worden verzorgd. De cursustaal is Nederlands. Kijk bij het programma voor de exacte dagindeling.

Download programmaoverzicht MRI cursus voor klinisch fysici

Organisator

dr. Mark Hofman

Docenten

dr. Joost Kuijer (klinisch fysicus) dr. Petra Pouwels (fysisch chemicus) dr. Mark Hofman (klinisch fysicus)  dr. Vera Keil (radioloog) dr. Ramon van Loon (cardioloog) dr. Jan Hein van Waesberghe (radioloog)  en dr. Hedwig Eerkens (klinisch fysicus i.o.).

Cursusdata

Najaar 2023, data volgen. De cursus begint rond kwart voor 9 uur ’s ochtends en duurt tot circa 17.00 á 17.30 uur. Een volgende cursus wordt circa 2 jaar later georganiseerd.

Als u pre-registreert ontvangt u de cursusdatum per email zodra deze bekend is.

Locatie

De cursus wordt gehouden in Amsterdam UMC, locatie VUmc, te Amsterdam, bij de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (RNG). Deze locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen bij vroege inschrijving € 850 voor klinisch fysici in opleiding (KLIFIO) en promovendi en € 950 voor overige deelnemers. Bij late inschrijving (na 1 maand voor aanvang van de cursus) zijn de kosten € 900 voor KLIFIO’s en € 1000 voor overige deelnemers. Deze prijs is inclusief koffie/thee en lunches.

Bij inschrijving moet met Ideal de cursus betaald worden, waarna een betalingsbewijs wordt verstuurd.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van uw registratie dient schriftelijk te geschieden.

Bij annulering van uw registratie tot 1 maand voor aanvang van de cursus wordt € 35,- aan administratiekosten in rekening gebracht, bij annulering daarna de volledige cursuskosten. Bij inschrijving van minder dan 7 deelnemers kan de cursus geannuleerd worden, in dit geval krijgt u de volledige inschrijvingskosten terug.

Inschrijvingsformulier

Als u pre-registreert ontvangt u de cursusdatum per email zodra deze bekend is, daarna kan u zich inschrijven. Vroege inschrijving wordt aanbevolen. Het maximum aantal deelnemers is 20. Bij minder dan 7 inschrijvingen gaat de cursus niet door.

Informatie

dr. Mark B.M. Hofman
Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
Telefoon 020-444 4593
E-mail: mbm.hofman@AmsterdamUMC.nl

Informatie

dr. Mark B.M. Hofman
Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam