Werken vanuit essentie voor alle beroepsgroepen

Schrijf je nu in

Wil je meer een voorbeeldfunctie vervullen, organisatiewaarden uitdragen en verantwoordelijkheid nemen voor optimale kwaliteit en patiëntveiligheid? Geef je dan op voor de cursus Werken vanuit Essentie. In deze cursus ontwikkel je je professionele en persoonlijke leiderschap.

Sinds 2012 wordt binnen VUmc de succesvolle training 'Werken vanuit Essentie' aangeboden. Deze training is bedoeld voor alle medewerkers die werkzaam binnen de gezondheidszorg en het onderwijs. Het hoofddoel van de training is het versterken van het professioneel- en persoonlijk leiderschap.

Schrijf je nu in

Ook beschikbaar als Incompany training

Wanneer je jouw professionele en persoonlijke leiderschap versterkt kan je oprecht

 • een voorbeeldfunctie vervullen naar collega's, klanten, patiënten en cliënten
 • de waarden van de organisatie voorleven en uitdragen naar collega's, klanten, patiënten en cliënten
 • verantwoordelijkheid nemen voor optimale kwaliteit en veiligheid binnen relaties en rond processen

Met andere woorden: je kunt stevig staan voor waar je in gelooft en ondanks belemmeringen handelen vanuit je eigen kracht. Tijdens de training wordt een proces in gang gezet dat gekenmerkt wordt door:

 • het oude los laten en leren kijken met een open blik naar wat er zich aan dient
 • ontwikkeling van afhankelijkheid naar leiderschap
 • stil staan inwisselen voor creatief en proactief handelen
 • groei! Je groeit zodanig dat je je niet meer hoeft aan te passen aan omstandigheden en verwachtingen van anderen (of daartegen vecht)! Je bent intrinsiek gemotiveerd om verantwoordelijkheid te nemen voor wie je bent en waar je voor staat. Dat doe je vanuit een krachtig zelfbewustzijn om vervolgens ècht te doen wat je te doen staat (Dan werk je vanuit je Essentie!)
 • je leert meer in verbinding met jezelf en anderen te zijn én tegelijk een bijdrage te leveren aan het grotere geheel, het gemeenschappelijke doel

´Werken vanuit Essentie´ is een intensief en krachtig programma! Directe ervaring staat hierbij centraal. Wanneer je de directe ervaring beleeft, zul je voelen en weten wat je wèrkelijk beweegt!  Je realiseert je dan wat je afhoudt van wat je eigenlijk belangrijk vindt en wat het effect daarvan is op jezelf en op anderen. Er kan dan een omgekeerde beweging ontstaan: het bewustzijn en het lef hebben om je hart en je eigen waarheid te volgen. Evaluaties geven aan dat met een relatief kleine investering grote gedragsveranderingen en resultaten behaald kunnen worden. Om dit mogelijk te maken, wordt een setting geboden die gekenmerkt wordt door:

 • veiligheid: met elkaar duidelijke kaders te hanteren en afspraken te maken
 • openheid en kwetsbaarheid: niemand oordeelt maar onderzoekt
 • gemeenschappelijke motivatie: grenzen willen verleggen!

Daarom wordt deelname aan het programma voorafgegaan door intakegesprekken om deelnemers op hun bereidheid hiertoe te selecteren. De training is gebaseerd op het gedachtengoed De Innerlijke Krijger ®,  ontwikkeld door VUmc Academie.

Dag 1 en 2

Tijdens de eerste twee dagen van de training ligt het accent op persoonlijk leiderschap: weer in contact komen met eigen drijfveren, kracht en onder ogen zien van belemmeringen die je daar van afhouden. Theorie, opdrachten, oefeningen, zelfreflectie en deelrondes wisselen elkaar in hoog tempo af (kort, krachtig, vol programma).

Dag 3

Verantwoordelijkheid nemen vanuit keuze, kans (reflectie, rust, ruimte). 

Dag 4

Handelen vanuit eigen kracht: wie jij wilt zijn naar buiten brengen (refelectie, rust, ruimte). 

Dag 5

Van ik naar wij, welke bijdrage wil(len) ik/wij leveren aan de organisatie (reflectie, rust, ruimte).

Terugkomdag

Onderwerp nader in te vullen afgestemd op wat er speelt bij de deelnemers en in de organisatie.

Doelgroep

Medewerkers in de zorg

Duur

- 2 aaneengesloten dagen met overnachting
- 3 vervolgdagen
- 1 terugkomdag

Deelnemers

Maximaal 12

Data

16 en 17 september 2019 (incl. overnachting)
13 november 2019
15 januari 2020
26 februari 2020
8 april 2020

Intake

Neem voordat u zich inschrijft contact op met Gitta Paardenkooper. Voorafgaand aan de training hebben we een kennismakingsgesprek waarin we meer kunnen vertellen over de inhoud en horen over de verwachting, zodat u een goede keuze kunt maken.

Kosten

VUmc: € 1.600,- (kan van persoonlijk budget) 
Klant VUmc: € 1.950,-
Kosten voor in-company scholing is in overleg.

Locatie

Samaya
Hollendewagenweg 20
3985 SG Werkhoven

Helpdesk

Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Enkele uitspraken van verpleegkundigen die deel hebben genomen aan eenzelfde soort traject: IK op de werkvloer

Ik ben mij meer bewust geworden van mijn gedrevenheid en passie die ik heb als verpleegkundige. Ik ben gestimuleerd mijzelf meer te laten zien en horen. Ik heb mij ook gerealiseerd dat 'wij' als verpleegkundigen op moeten staan en zoveel kunnen betekenen als beroepsgroep". 

"Het is prettig om aan dit traject deel te kunnen nemen, geeft zelfinzicht en een zekere bevestiging. Ik leer gemotiveerde collega's van andere afdelingen kennen waardoor mijn netwerk uitgebreid wordt". 

"Er is herkenning en vertrouwen in de groep. Daardoor is alles te delen. Genietend van mijn nieuwe functie probeer ik collega's ruimte te geven, te laten groeien als persoon en als professional".  

"Het is een (her)bewustwording van kernwaarden van het verpleegkundige zijn. Wat is voor mij belangrijk? Wat zou ik graag willen in de toekomst, wat mis ik? Kan ik hier een bijdrage aan leveren en hoe?" 

"Ik realiseer me dat het zinvol is om stil te blijven staan en te werken aan wat voor mij belangrijk is. Opvallend dat je snel weer in oude patronen valt, maar ook opvallend dat je je dit snel weer bewust kunt zijn en je realiseert dat het anders kan". 

"Er is een persoonlijke en professionele ontwikkeling aangezwengeld en in gang gebracht. Elke terugkomdag houdt deze ontwikkeling gaande. Het geeft een enorme impuls aan een prachtig proces, zowel individueel als in de groep".  

"Ik ben mij meer bewust geworden van mijn gedrevenheid en passie die ik heb als verpleegkundige. Ik ben gestimuleerd mijzelf meer te laten zien en horen. Ik heb mij ook gerealiseerd dat 'wij' als verpleegkundigen op moeten staan en zoveel kunnen betekenen als beroepsgroep". 

"Wat heb ik toch een mooi beroep!"

Meer informatie? Vraag het aan

Gitta Paardenkooper

Misschien ook interessant?

 1. Zomerworkshop: De beste zijn? Een kwestie van werkplek leren!
  Bekijk
 2. In de gezondheidszorg is “the professional in the lead” een goed uitgangspunt. Echter, de van de is...
  Bekijk
 3. Op dit moment heeft één op de negen Nederlanders bij overlijden dementie. De komende decennia zal...
  Bekijk
 4. Amstel Academie organiseert bijscholingen over cardiothoracale chirurgie (voor operatieassistenten...
  Bekijk