Werken vanuit essentie voor alle beroepsgroepen

Schrijf je nu in

Wil je meer een voorbeeldfunctie vervullen, organisatiewaarden uitdragen en verantwoordelijkheid nemen voor optimale kwaliteit en patiëntveiligheid? Geef je dan op voor de cursus Werken vanuit Essentie. In deze cursus ontwikkel je je professionele en persoonlijke leiderschap. Sinds 2012 wordt binnen VUmc de succesvolle training 'Werken vanuit Essentie' aangeboden. Deze training is bedoeld voor alle medewerkers die werkzaam binnen de gezondheidszorg en het onderwijs. Het hoofddoel van de training is het versterken van het professioneel- en persoonlijk leiderschap.

Inschrijven

Ook beschikbaar als Incompany training

Wanneer je jouw professionele en persoonlijke leiderschap versterkt kan je oprecht

  • een voorbeeldfunctie vervullen naar collega's, klanten, patiënten en cliënten
  • de waarden van de organisatie voorleven en uitdragen naar collega's, klanten, patiënten en cliënten
  • verantwoordelijkheid nemen voor optimale kwaliteit en veiligheid binnen relaties en rond processen

Met andere woorden: je kunt stevig staan voor waar je in gelooft en ondanks belemmeringen handelen vanuit je eigen kracht. Tijdens de training wordt een proces in gang gezet dat gekenmerkt wordt door:

lees verder

Voor de prijs kunt u klikken op: Praktisch.

Dag 1 en 2

Tijdens de eerste twee dagen van de training ligt het accent op persoonlijk leiderschap: weer in contact komen met eigen drijfveren, kracht en onder ogen zien van belemmeringen die je daar van afhouden. Theorie, opdrachten, oefeningen, zelfreflectie en deelrondes wisselen elkaar in hoog tempo af (kort, krachtig, vol programma).

Dag 3

Verantwoordelijkheid nemen vanuit keuze, kans (reflectie, rust, ruimte). 

Dag 4

Handelen vanuit eigen kracht: wie jij wilt zijn naar buiten brengen (refelectie, rust, ruimte). 

Dag 5

Van ik naar wij, welke bijdrage wil(len) ik/wij leveren aan de organisatie (reflectie, rust, ruimte).

Terugkomdag

Onderwerp nader in te vullen afgestemd op wat er speelt bij de deelnemers en in de organisatie.

Doelgroep

Medewerkers in de zorg.

Duur

- 2 aaneengesloten dagen met overnachting
- 3 vervolgdagen
- 1 terugkomdag

Deelnemers

Minimaal 9 en maximaal 12

Data 2023

Momenteel zijn nog geen nieuwe data gepland. We werken met een wachtlijst. Als u interesse heeft kunt u een e-mail sturen naar: sma.bakker@vumc.nl.


Intakegesprek

Voorafgaand aan de start van de leergang vindt een vrijblijvend oriënterend gesprek plaats, waaruit blijkt of de leergang aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Wilt u zich aanmelden voor een intakegespek? Neem dan contact op met Stéphanie van Item-Bakker: sma.bakker@vumc.nl

Prijs 2023

€2.150,00 all-in voor medewerkers van Amsterdam UMC. Ben je medewerker van locatie AMC? Schrijf je dan in via de knop ‘geen medewerker VUmc’. Kies bij betaling voor ‘stuur mijn werkgever een factuur voor de kosten van de training’. Het bedrag wordt dan verrekend.

€ 2.550,00 all-in voor niet Amsterdam UMC medewerkers.

Het cursusbedrag kan in twee termijnen worden betaald. Neem voordat u zich inschrijft contact op met ons op als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid: telefoonnummer 020 - 44 42876.

Locatie

Boerenkamer Leeuwendaal
Oosterweg E 16
1481 AN PURMER

Helpdesk

Heeft u een vraag over inschrijven, aanmelden, inloggen in de leeromgeving? Stuur een e-mail naar: support@vumcacademie.nl.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Enkele uitspraken van verpleegkundigen die deel hebben genomen aan eenzelfde soort traject: IK op de werkvloer

Ik ben mij meer bewust geworden van mijn gedrevenheid en passie die ik heb als verpleegkundige. Ik ben gestimuleerd mijzelf meer te laten zien en horen. Ik heb mij ook gerealiseerd dat 'wij' als verpleegkundigen op moeten staan en zoveel kunnen betekenen als beroepsgroep". 

"Het is prettig om aan dit traject deel te kunnen nemen, geeft zelfinzicht en een zekere bevestiging. Ik leer gemotiveerde collega's van andere afdelingen kennen waardoor mijn netwerk uitgebreid wordt". 

"Er is herkenning en vertrouwen in de groep. Daardoor is alles te delen. Genietend van mijn nieuwe functie probeer ik collega's ruimte te geven, te laten groeien als persoon en als professional".  

"Het is een (her)bewustwording van kernwaarden van het verpleegkundige zijn. Wat is voor mij belangrijk? Wat zou ik graag willen in de toekomst, wat mis ik? Kan ik hier een bijdrage aan leveren en hoe?" 

"Ik realiseer me dat het zinvol is om stil te blijven staan en te werken aan wat voor mij belangrijk is. Opvallend dat je snel weer in oude patronen valt, maar ook opvallend dat je je dit snel weer bewust kunt zijn en je realiseert dat het anders kan". 

"Er is een persoonlijke en professionele ontwikkeling aangezwengeld en in gang gebracht. Elke terugkomdag houdt deze ontwikkeling gaande. Het geeft een enorme impuls aan een prachtig proces, zowel individueel als in de groep".  

"Ik ben mij meer bewust geworden van mijn gedrevenheid en passie die ik heb als verpleegkundige. Ik ben gestimuleerd mijzelf meer te laten zien en horen. Ik heb mij ook gerealiseerd dat 'wij' als verpleegkundigen op moeten staan en zoveel kunnen betekenen als beroepsgroep". 

"Wat heb ik toch een mooi beroep!"

Meer informatie? Vraag het aan

Stéphanie van Item-Bakker