Ziekenhuispsychiatrie Verpleegkundige

De opleiding ‘Ziekenhuispsychiatrie Verpleegkundige’ is wat voor je wanneer je graag zorg wilt bieden aan patiënten met een complexe somatisch-psychiatrische comorbiditeit.

Somatische en geestelijke gezondheidszorg groeien steeds meer naar elkaar toe. In de top tien van meest voorkomende chronische ziekten staan vier psychiatrische aandoeningen: depressie, angststoornissen, verslaving en dementie. Zo'n 40% van mensen met lichamelijke klachten heeft ook last van psychische klachten. Deze worden vaak onvoldoende onderkend. Aan de andere kant hebben psychiatrisch patiënten vaak lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes en maagdarmleverstoornissen die onder- of onbehandeld blijven.

De opleiding ziekenhuispsychiatrie verpleegkundige kent de volgende leereenheden:

LE Klinisch redeneren:
Het klinisch redeneren - aan de hand van de methode ProActive Nursing (PAN) - loopt als een rode draad door de opleiding heen. De zes stappen van deze methode worden uitgebreid geoefend en zijn bedoeld om toegepast te worden in de patiëntgebonden beroepssituaties. Vanuit de basiskennis van de Anatomie en Fysiologie van het menselijk lichaam vindt verdieping plaats zodat verstoorde zorgsystemen herkend worden en vervolgstappen, met behulp van het PAN-model ingezet kunnen worden. De interdisciplinaire samenwerking staat hierbij centraal.

LE psychopathologie:
De meest voorkomende psychopathologische verschijnselen en de aandoeningen komen aan bod in deze opleiding.  U leert symptomen herkennen en koppelen aan de verschillende psychiatrische aandoeningen. Aangezien patiënten met een psychiatrische aandoening relatief vaak ook somatische aandoeningen hebben zal er consequent aandacht worden besteed aan de onderlinge relatie en beïnvloeding van deze twee aspecten.   

Leereenheid Somatische aandoeningen:
De onderwerpen cardiovasculaire- en respiratoire aandoeningen, Parkinson, NAH (Niet aangeboren hersenletsel), endocrinologie, diabetes mellitus, maag-, lever-darmziekten en oncologie komen aan bod. Patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie, bipolaire stoornis of een depressieve stoornis hebben een grote kans lichamelijke aandoeningen waardoor zij  gemiddeld vijftien tot twintig jaar korter leven. Om die reden wordt er in de opleiding, zoals ook bij de leereenheid psychopathologie staat, consequent een relatie gelegd tussen de psychopathologie en somatiek.  

Leereenheid Ketenzorg:
Ketenzorg behandelt thema’s die ondersteunend zijn in het verlenen van zorg ‘op maat‘ aan patiënten met een gemiddelde tot hoge somatisch-psychiatrische zorgzwaarte.  Onderwerpen zoals actuele wetgeving, ethiek, omgaan met onbegrepen- onbegrensd- en/of agressief gedrag, het borgen van de patientveiligheid (VMS) en het verlenen van palliatieve zorg in de psychiatrie komen in deze leereenheid aan bod.

Lesdagenoverzicht groep J'23

Inschrijfprocedure

De instelling waar u werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. De inschrijving is alleen mogelijk d.m.v. de inschrijflink.

Doelgroep

Verpleegkundige met een dienstverband.

Duur

12 - 15 maanden, waarvan 24 lesdagen.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl.

Erkenning

De opleiding tot Ziekenhuispsychiatrie Verpleegkundige is CZO (College Zorg opleidingen) erkend.

Vrijstellingen

In overleg met de instelling zijn vrijstellingen mogelijk indien er reeds opleidingen zijn gevolgd met relevante vakken.

Algemene voorwaarden

Bij inschrijving voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Amstel Academie. Je vindt hier o.a. onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

  • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
  • een dienstverband bij de instelling van waaruit je de opleiding volgt

Meer informatie? Vraag het aan

Janny Wolthuizen-Mourits