Ziekenhuispsychiatrie Verpleegkundige

In de opleiding Ziekenhuispsychiatrie Verpleegkundige leer je betere en toegepaste zorg bieden aan patiënten met een complexe somatisch-psychiatrische comorbiditeit.

De blinde vlek in de medische wereld
“We behandelen te veel vanuit gescheiden specialismen, terwijl 70% van de psychiatrische patiënten ook lichamelijke aandoeningen heeft en 30% van de lichamelijk zieke patiënten een psychiatrische aandoening heeft”. Prof. Dr. Wiepke Cahn Hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen / Psychiater noemt het ‘de blinde vlek’ in de medische wereld.

Online infosessies

Wil je meer informatie over deze opleiding?
Schuif dan aan bij een online infosessie.
Kijk bij 'Overzicht' voor de data en zoomlink.

Basis, chronisch en acute psychiatrie

De opleiding is opgebouwd met de module basispsychiatrie, chronische psychiatrie en acute psychiatrie. Daardoor is de opleiding van laag naar hoog complexe zorg opgebouwd. De Psychopathologie (de leer van de psychische ziekte), somatische aandoeningen en psychosociale zorg  in laag naar complexe situaties staat daarin centraal.

De verpleegkundige vervolgopleiding is een specialisatie voor verpleegkundigen. Je leert over de meest voorkomende psychopathologische verschijnselen en aandoeningen, maar ook de symptomen herkennen en koppelen aan de verschillende psychiatrische aandoeningen. We trainen je daarbij vooral op klinisch redeneren volgens de methode ProActive Nursing (PAN).

Lees ook: Betere Ziekenhuispsychiatrie verpleegkundige door opleiding

Meer info over deze opleiding? Schuif aan bij een online voorlichting.

Di 18 juni: 14.00-14.30 uur
Di 2 juli: 14.00-14.30 uur
Di 3 sept: 14.00-14.30 uur

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit de leereenheden klinisch redeneren, psychopathologie, somatische aandoeningen en ketenzorg. Met de basispsychiatrie maak je kennis met de laag complexe zorg. Van daaruit bouw je door naar hoog complexe zorg: in de loop van de opleiding leer je somatische aandoeningen, psychiatrische kennis en psychosociale zorg met elkaar te verbinden.

Praktijk

In de praktijk pas je de theorie toe zoals gesprekvaardigheden, SBAR presentatie en de psychofarmaca opdracht. In de praktijk rond je je opleiding af met een kwaliteitsopdracht. Om dit te doen krijg je les in EBP Evidence based practice. Zo kun je een verdiepende opdracht doen om de kwaliteit op je afdeling te verbeteren.
Werken in de praktijk betekent dat je leert verder te kijken dan de protocollen. De kennis die je op doet tijdens de vakken somatische aandoeningen, psychopathologie en psychosociale zorg helpen je daarbij.

Toetsing

Iedere module sluit je af met een theorietoets en een formatieve casusbespreking. Aan het einde van je opleiding presenteer je een casusbespreking vanuit je eigen praktijksituatie volgens de methode ProActive Nursing Klinisch redeneren.

Lesdagen

Januari groep J’23: Lesdagenoverzicht: groep J'23
Januari groep J’24: Het lesdagenoverzicht volgt medo 1 juli 2023

De Leereenheden kort toegelicht

Leereenheid Klinisch redeneren

 • Klinisch redeneren leer je met de methode ProActive Nursing (PAN) en loopt als een rode draad door de opleiding.
 • De zes stappen van PAN worden uitgebreid geoefend en kunnen toegepast worden in de patientgebonden beroepssituaties.
 • Met de basiskennis anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam verdiep je je kennis.Hierdoor herken je verstoorde zorgsystemen en onderneem je vervolgstappen. Je gebruikt hiervoor het PAN-model waarbij interdisciplinaire samenwerking centraal staat.

LE psychopathologie (aandoeningen)

 • Classificatiesysteem 5
 • Angststoornissen
 • Delier
 • Persoonlijkheidsstoornissen en MBT
 • Verstandelijke beperkingen
 • Stoornissen in het autismespectrum
 • Somatische symptoomstoornissen (ALK)
 • Dementie
 • Eetstoornissen
 • Stemmingsstoornissen
 • Zwangerschapspsychiatrie
 • Trauma- en stressstoornissen
 • Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen
 • Suïcide en suïcidepreventie
 • Verslaving en middelenmisbruik

Je leert symptomen herkennen en koppelen aan de verschillende psychiatrische aandoeningen. Daarbij is consequent aandacht voor de onderlinge relatie en beïnvloeding tussen de psychiatrische aandoening en de somatische aandoeningen.

Leereenheid Somatische aandoeningen

 • cardiovasculaire- en respiratoire aandoeningen
 • Parkinson
 • NAH (Niet aangeboren hersenletsel)
 • Endocrinologie
 • Diabetes mellitus
 • Maag-, lever-darmziekten
 • Oncologie
 • ECT en katatonie

Net als bij de leereenheid psychopathologie wordt in deze leereenheid consequent een relatie gelegd tussen de psychopathologie en somatiek.

Leereenheid Ketenzorg

 • Actuele wetgeving
 • Psychofarmaca
 • Ethiek
 • Omgaan met onbegrepen- onbegrensd- en/of agressief gedrag
 • Motiverende gespreksvoering
 • Borgen van de patiëntveiligheid (VMS
 • Verlenen van palliatieve zorg in de psychiatrie

In deze leereenheid behandelen we thema’s die je ondersteunen in het verlenen van zorg ‘op maat‘ aan patiënten met een gemiddelde tot hoge somatisch-psychiatrische zorgzwaarte.

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice.
Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. De inschrijving is alleen mogelijk met deze inschrijflink.

Doelgroep

Voor verpleegkundigen met een dienstverband.

Start

Jaarlijks in januari

Duur

12 - 15 maanden, waarvan 24 lesdagen.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie.
Voor het volgen van losse leereenheden kunnen wij een offerte maken. Een vrijblijvende offerteverzoek kan aangevraagd worden bij Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl.

Erkenning

De opleiding tot Ziekenhuispsychiatrie Verpleegkundige is CZO (College Zorg opleidingen) erkend.

Vrijstellingen

In overleg met de instelling zijn vrijstellingen mogelijk.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband bij de instelling van waaruit je de opleiding volgt

Meer informatie? Vraag het aan

Janny Wolthuizen-Mourits