VUmc Academie

200 opleidingen, trainingen en workshops voor medewerkers van Amsterdam UMC én andere zorginstellingen in Nederland.

VUmc Academie biedt een aangename en uitdagende leeromgeving. Onze deskundige en professionele opleidingsadviseurs en trainers maken gebruik van moderne leermiddelen. Voor het verdiepen én borgen van state of the art vakinhoud adviseren wij, bieden wij begeleiding bij het aanleren, en ondersteunen wij bij veranderingen. Daarbij hebben we aandacht voor nieuwe technologische ontwikkelingen en processen en voor houding en gedrag.

Ons onderwijsaanbod is ondergebracht in zes domeinen

Praktijk Leren & Ontwikkelen

Opleiding van professionals op hun eigen werkplek.

Vakinhoudelijke professionalisering

Versterken van patiëntgerelateerde functies voor een betere kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Projectmanagement

Trainingen om veranderingen, vernieuwingen en verbeteringen projectmatig aan te pakken.

Leiderschaps-, team- & persoonlijke ontwikkeling

Verbeteren van vaardigheden, het (leren) stilstaan bij, onderzoeken van en reflecteren op het eigen ontwikkelingsproces en de factoren die daarop van invloed zijn.

Health Information Management

Onderwijs ter verbetering van informatiemanagement in de gezondheidszorg.

Events Center

Organisatie van (inter)nationale bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

TeAMS

TeAMS is een programma van trainingen en evaluaties voor multidisciplinaire teams. Versterking van de niet-technische vaardigheden van de medisch specialist staan centraal tijdens deze trainingen en de focus ligt op samenwerking. Er zijn 3 typen trainingen: verbeteren van de werkwijze in een multidisciplinair overleg (MDO), in gesimuleerde situaties trainen van acute situaties (SIM) en effectiever communiceren in complexe samenwerkingssituaties (CST).

Magazine VUmc Academie

In dit magazine vindt u alle informatie over de nieuwste opleidingstrajecten en fotoreportages en loopt u mee met inspirerende collega's.

Secretariaat

Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam