1.3 miljoen NWO subsidie voor onderzoek naar menselijke mini-hersenen

Gepubliceerd op: 28-05-2021

Elga de Vries van Amsterdam UMC en Elly Hol van het UCM Utrecht (penvoerder) ontvangen 1.3 miljoen euro subsidie van het NWO voor hun onderzoek naar mini-hersenen. Doel is om met dit model de opname van medicijnen door de hersenen te kunnen testen. Dit is belangrijk voor hersenziektes, zoals Alzheimer en MS.

De ontwikkeling van geneesmiddelen voor hersenziektes is om verschillende redenen lastig. Zo zorgt de bloed-hersenbarrière, die er is om allerlei ongewenste stoffen niet de hersenen te laten binnendringen, er helaas ook voor dat belangrijke geneesmiddelen worden tegengehouden. Daarnaast bootsen diermodellen waarmee onderzoek wordt uitgevoerd maar beperkt de ziekte zoals in patiënten na.  

Het onderzoek van Elly Hol en Elga de Vries, genaamd CONNECT, heeft als doel een humaan cel-model te ontwikkelen waarin de opname van medicijnen door de bloed-hersenbarrière getest kunnen worden. Dit doen zij door met de nieuwste technologie vanuit menselijke stamcellen cellen van de bloed-hersenbarrière te ontwikkelen en deze te koppelen aan mini-hersenen. Zo ontstaat een meetmodel dat dichter bij de patiënt staat dan de huidige cel en diermodellen.

Deze subsidie is onderdeel van 5 miljoen die NWO heeft toegekend aan onderzoek naar humane meetmodellen:  https://www.nwo.nl/nieuws/ruim-5-miljoen-euro-voor-onderzoek-naar-humane-meetmodellen

Gepubliceerd op: 28-05-2021