100 patiënten ontvangen brief over mogelijke aanwezigheid multiresistente bacterie

Gepubliceerd op: 05-02-2019

Op de afdeling KNO (Keel-Neus-Oorheelkunde) van Amsterdam UMC, locatie VUmc is bij twee patiënten een multiresistente bacterie gevonden. Zo’n honderd patiënten die gelijktijdig met deze twee patiënten op de afdeling hebben gelegen, krijgen een brief thuis. Hen wordt gevraagd een kweek te sturen zodat kan worden onderzocht of ook zij de bacterie hebben.

Het gaat bij deze besmetting om de carbapenemase-producerende Klebsiella pneumoniae. Iedereen draagt bacteriën bij zich, onder andere op de huid, in de mond of in de darmen. Deze bacteriën kunnen ongevoelig (“resistent”) worden voor antibiotica. Als die resistentie geldt voor de meeste antibiotica, noemen we het een multiresistente bacterie. De meeste mensen die deze multiresistente bacterie bij zich dragen, hebben geen klachten of ziekteverschijnselen, want de bacterie veroorzaakt zelden een infectie. Het is wel van belang om te weten of mensen deze resistente bacterie bij zich dragen. Mocht deze bacterie namelijk toch een infectie veroorzaken, dan volgt een behandeling met speciale antibiotica.

Er bestaat een -zeer kleine- kans dat mensen die op dezelfde afdeling hebben gelegen dezelfde bacterie bij zich dragen. Het zou kunnen dat zij (in)direct in aanraking zijn geweest met een patiënt die deze bacterie bij zich draagt. Uit voorzorg heeft Amsterdam UMC, locatie VUmc daarom besloten om deze ongeveer honderd patiënten aan te schrijven. Hoewel de bacterie zelden een infectie veroorzaakt, is het wel van belang om te weten of iemand deze resistente bacterie bij zich draagt. Mocht hij namelijk een infectie krijgen, dan moet hij speciale antibiotica krijgen.

Geen brief? Geen zorgen!

(Ex) patiënten die geen brief hebben ontvangen, hoeven zich geen zorgen te maken. Bovenstaande is alleen van toepassing voor de ongeveer 100 patiënten die hierover een brief (hebben) ontvangen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat gebeurt er als ik drager ben?

Als u drager bent van de carbapenemase-producerende Klebsiella pneumoniae hoeft u zich geen zorgen te maken, want zoals gezegd: de bacterie veroorzaakt zelden een infectie. In de thuissituatie hoeft u geen bijzondere maatregelen te treffen, deze bacterie is vooral in een zorginstelling (met veel vatbare patiënten bij elkaar) een probleem.

Als u drager zou zijn van de bacterie, zullen we bij een eventuele opname extra voorzorgsmaatregelen treffen om verspreiding van de bacterie tegen te gaan. U krijgt dan een eenpersoonskamer en de medewerkers zullen altijd jassen, handschoenen en masker dragen zodat zij de bacterie niet kunnen verspreiden. Ook zal er bij Amsterdam UMC, locatie VUmc een aantekening worden gemaakt in het elektronisch patiëntendossier, zodat alle ziekenhuismedewerkers rekening kunnen houden met deze maatregelen.

Mocht u in een andere zorginstelling worden opgenomen, dan vragen wij u om daar direct te melden dat u drager bent van deze multiresistente bacterie zodat ook daar extra voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden.

Vragen?

Vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan contact op met de afdeling infectiepreventie van Amsterdam UMC, locatie VUmc op nummer (020) 444 2922 op werkdagen van 9 uur tot 16.30 uur.

 

Gepubliceerd op: 05-02-2019