Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid nu deel van nieuwe afdeling

Gepubliceerd op: 15-06-2020

Per 1 juni zijn drie afdelingen van Amsterdam UMC samengegaan in de nieuwe afdeling Public and Occupational Health (POH). De coördinatie van de Academische Werkplaats valt nu onder deze nieuwe afdeling. Ruim 200 medewerkers vanuit VUmc en AMC werken daarin samen, onder leiding van afdelingshoofd Prof dr. Allard van der Beek. De vernieuwde sectie Jeugd en Gezondheid staat onder leiding van Prof dr. Mai Chin A Paw.

Maatschappelijke impact

Op 2 juni was er een feestelijke online opening, waarbij zo’n 170 mensen aanwezig waren. We maakten kennis met de voorzitters van de zes secties en met elkaar op een ludieke manier. Allard benoemde expliciet een speerpunt van de nieuwe afdeling: samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals in onderzoek met maatschappelijke impact.

De afdeling is tevens opleidingsinstelling voor artsen in opleiding tot arts M&G en begeleidt aiossen bij hun wetenschappelijke stage.

Magie

Mai Chin A Paw was en blijft voorzitter van de sectie Jeugd en Gezondheid, nu met ongeveer 30 medewerkers. ‘Kinderen en jongeren zijn geen kleine volwassenen. Ze zien magie omdat ze ernaar op zoek gaan. Wij moeten hen serieus nemen. Dat heeft consequenties voor de manier waarop wij onderzoek doen en de methoden die we kiezen. We leren en creëren nieuwe kennis over gezondheid samen met kinderen en jongeren. En natuurlijk samen met ouders en professionals.’

Alle medewerkers van de ABCD-studie horen nu bij de sectie Jeugd en Gezondheid. Mai blijft ook eindverantwoordelijk voor de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid. Mariëtte Hoogsteder blijft coördinator en zorgt volgens Mai ervoor dat ‘alle onderzoekers met de voeten in de klei van de praktijk blijven staan’.

Gepubliceerd op: 15-06-2020