Amsterdam UMC benoemt dr. Karen Kruijthof tot lid raad van bestuur

Gepubliceerd op: 03-12-2018

De Raad van Toezicht van Amsterdam UMC heeft mevrouw dr. Karen Kruijthof per 14 februari 2019 benoemd tot lid van de raad van bestuur. Zij vult de vacature in, die is ontstaan met het vertrek van drs. Wouter Bos en de benoeming van prof.dr. Chris Polman tot zijn opvolger als voorzitter raad van bestuur VUmc en vicevoorzitter raad van bestuur AMC per 1 oktober 2018.

Karen Kruijthof studeerde geneeskunde en bestuurskunde aan de Vrije Universiteit en promoveerde in Rotterdam op een onderzoek naar zeggenschap van medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen. Daarbij werkte ze onder meer samen met het AMC, thans onderdeel van Amsterdam UMC. Karen Kruijthof heeft ruime bestuurlijke ervaring als lid van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam/Schiedam en heeft de fusie tussen beide ziekenhuizen mede vorm gegeven. Ze is daarbij onder meer verantwoordelijk geweest voor personele zaken, medezeggenschap en de verpleegkundige beroepsgroep.

In de raad van bestuur van Amsterdam UMC zal Karen Kruijthof zich toeleggen op de verschuivingen van afdelingen tussen de beide locaties en de integratieprocessen, die voortkomen uit de fusie tussen AMC en VUmc. Ze zal ook de portefeuille HR, bonden en medezeggenschap beheren en zich richten op het stroomlijnen van innovatieprocessen.

Gepubliceerd op: 03-12-2018