Balansmeter voor kwetsbare gezinnen

Gepubliceerd op: 15-05-2020

Tijdens de huidige COVID-19 crisis wordt de druk op gezinnen groter door de beperkende maatregelen. Veel JGZ contactmomenten tussen professionals en kinderen zijn komen te vervallen. Hoe weet je dan welke ouders en kinderen zich in een kwetsbare situatie bevinden?

Om dit bepalen heeft jeugdverpleegkundige wetenschapper Ingrid Staal, een balansmeter draagkracht en draaglast vanuit het perspectief van ouders ontwikkeld. Hiermee kan een inschatting worden gemaakt welke gezinnen het meest kwetsbaar zijn. Zo kan de zorg vanuit de JGZ op deze groep beter worden afgestemd.

De balansmeter is een korte wetenschappelijk onderbouwde digitale vragenlijst. Ouders beoordelen zelf hun  draagkracht en draaglast. Het instrument is ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek, focusgroepen en in samenwerking met ouders, JGZ professionals en het landelijk corona crisisteam JGZ. Het is onderdeel van de SPARK methode.

De coronacrisis als versneller

Ingrid Staal: ‘We hadden de balansmeter al in 2017 ontwikkeld, maar waren er nog niet veel mee naar buiten gekomen. In de coronacrises ontstond ineens veel discussie over kwetsbare gezinnen. Maar wie zijn dat dan? Wie kan alle veranderingen best aan, wie kan verder na een normaliserend gesprek, wie heeft steun nodig of meer hulp? Pas toen dacht ik “hier kunnen we de balansmeter voor inzetten!”

We wisten al dat vroegsignalering in de JGZ sterk verbetert als we een instrument gebruiken. Dus toen hebben we hem snel beschikbaar gemaakt.’

Balansmeter in 2 minuten

De balansmeter bestaat uit acht korte vragen. De JGZ professional neemt, indien het resultaat van de Balansmeter daar aanleiding toe geeft, contact op met de ouders. Samen met het gezin wordt de situatie besproken en gekeken naar wat er nodig is. Het voordeel van het gebruik van dit instrument is dat alle ouders benaderd kunnen worden. Ingrid Staal: ‘Vanuit het perspectief van de JGZ voorkom je dat je kansen mist voor preventie van een crisissituatie binnen het gezin. Bovendien kunnen we nu  deze informatie gebruiken om een collectief beeld te geven van de invloed van het Coronavirus en de daaraan gekoppelde maatregelen op de draagkracht en draaglast van ouders.’

Ervaringen

Verschillende JGZ organisaties hebben de Balansmeter al ingezet. ‘Ouders gebruiken de Balansmeter om even stil te staan bij hun situatie, deze te ordenen en te wegen. Sommige ouders hebben een heel verhaal en komen dan toch tot het oordeel 'ik kan het prima aan' of 'er wordt nu wel meer van me gevraagd, maar ik blijk dat eigenlijk goed te kunnen dragen'. Het instrument heeft wat dat betreft al direct een normaliserende functie. Maar er zijn ook ouders die tot de conclusie komen 'er ligt wel erg veel op mijn bordje, hulp vragen zou verstandig zijn'.

JGZ organisaties die dit instrument willen inzetten, kunnen contact opnemen met Ingrid Staal. Ingrid.staal@ggdzeeland.nl

Gepubliceerd op: 15-05-2020