Basisprincipes en bezigen met training EPA’s

Gepubliceerd op: Mon Feb 13 09:00:00 CET 2023

Het modulaire, flexibel en stapelbaar onderwijs met behulp van EPA’s, moet er onder andere voor zorgen dat verpleegkundigen sneller kunnen worden ingezet op de werkvloer. Stefanie van Pelt, IC-verpleegkundige en werkbegeleider, volgde de training Begeleiden en beoordelen met EPA’s.

Stefanie van Pelt, IC-verpleegkundige en werkbegeleider Stefanie van Pelt, IC-verpleegkundige en werkbegeleider

De komst van EPA’s vindt Stefanie een goede ontwikkeling. “Het is een handig concept met een duidelijke methodiek om concreter te kunnen constateren wat iemand kan.” Of je met deze manier van opleiden ook echt de tekorten in de zorg gaat oplossen? Dat weet ze niet. “Dat zal de tijd leren”, zegt ze. Maar doordat EPA-onderwijs het studenten makkelijker maakt om van studierichting of afdeling te wisselen, denkt ze dat het de uitstroom van jong-gediplomeerden wel zal beperken.

Het duizelde
De implementatie van EPA’s op de afdelingen vraagt in eerste instantie wel het een en ander van praktijkopleiders en werkbegeleiders, vindt Stefanie. “In het begin duizelde het me echt”, geeft ze toe. De korte training waarin de basisprincipes van de EPA’s worden uitgelegd vond ze dan ook erg nuttig. “In de online training maak je kennis met de EPA’s. Wat houdt het in? Wat kun je ermee? Hoe geef je het vorm op de afdeling? Waar beoordeel je op?”

Het echt in de vingers krijgen, leer je volgens Stefanie daarna in de praktijk. “Je moet het toch echt gewoon ondergaan. En het met elkaar bespreken. Nieuwe dingen zijn altijd spannend en kosten investering. Maar nu we een aantal groepen hebben gehad, gaat het al veel beter. Collega’s zijn minder terughoudend, we weten beter hoe we de EPA’s moeten beoordelen en studenten weten inmiddels wat er van hen verwacht wordt.”

EPA

EPA staat voor Entrustable Professional Activities (Toevertrouwde Professionele Activiteiten), de beroepstaken van een zorgprofessional. EPA’s zijn een soort bouwstenen. Het niveau waarop een student een EPA beheerst, geeft aan in hoeverre hij of zij bekwaam is om de handeling zelfstandig uit te voeren. Dat varieert van observeren onder toezicht, tot zelfstandig uitvoeren en zelf supervisie geven. Doordat een student per EPA een niveau toegekend krijgt, is direct duidelijk waarvoor hij of zij kan worden ingezet. EPA’s zijn vaak onderdeel van een bredere opleiding, maar kunnen in principe ook als losse activiteiten worden aangeboden.

Meer over de introductie van EPA’s

Gepubliceerd op: Mon Feb 13 09:00:00 CET 2023