Behandeling op maat ook voor MS-middel ocrelizumab

Gepubliceerd op: Tue Oct 19 17:08:00 CEST 2021

Voor het middel natalizumab is het al mogelijk om een op de individu toegespitst behandelschema te maken. Door de op maat gedoseerde behandeling hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor een infuus en hebben ze minder kans op ernstige bijwerkingen. Daarnaast zijn ook de ziektekosten lager. Of dit ook geldt voor het MS-middel ocrelizumab, wordt onderzocht in een nieuwe landelijke studie, opgezet door het MS Centrum Amsterdam. Neurologen Joep Killestein en Zoé van Kempen hebben hiervoor ruim 1,3 miljoen euro ontvangen door een cofinanciering van ZonMw en Stichting Treatmeds.

Ocrelizumab is een effectieve therapie voor relapsing remitting MS. Mensen met MS die ocrelizumab gebruiken, krijgen één keer in de zes maanden een infuus in het ziekenhuis. Ocrelizumab werkt bij de meeste patiënten echter nog veel langer door, bij sommigen mogelijk zelfs meerdere jaren na het laatste infuus. Gezien de mogelijke bijwerkingen van ocrelizumab is er behoefte te onderzoeken of een persoonlijk behandelschema mogelijk is. In een nieuw onderzoek van de neurologen Zoé van Kempen en Joep Killestein van het MS Centrum Amsterdam wordt dit verder onderzocht.

De wens van de patiënt

In het onderzoek worden twee groepen van 150 mensen met MS met elkaar vergeleken. Eén groep ontvangt de standaard ocrelizumab-behandeling en de andere groep krijgt een persoonlijke behandeling. Deze groepen worden met elkaar vergeleken op het gebied van: MS-aanvallen, MRI-kenmerken, bloedwaarden, bijwerkingen, complicaties, kwaliteit van leven, behandellast en kosten. Zoé van Kempen: ‘Uit een enquête onder de mensen die ocrelizumab gebruiken, kwam naar voren dat zij behoefte hebben aan deze studie naar een persoonlijk behandelschema van ocrelizumab. Daarnaast is in deze tijd van COVID-19 een behandeling waarbij je het immuunsysteem niet meer verlaagt dan nodig zeer relevant.’

Samenwerking

Niet alleen patiënten vinden het onderzoek belangrijk. Veel ziekenhuizen en MS-centra in Nederland die van de studie hoorden, hebben zich aangesloten bij het onderzoek. De studie wordt mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw in het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen en ontvangt financiële steun van Stichting Treatmeds, een initiatief dat wordt ondersteund door de Nederlandse zorgverzekeraars. Met deze enthousiaste betrokkenheid vanuit de zorgverzekeraars wordt een belangrijke stap gezet in de doorgeleiding van toekomstige resultaten naar de reguliere zorg.

Twitter: www.twitter.com/MScentrum020
Facebook: www.facebook.com/mscentrumamsterdam
LinkedIn: www.linkedin.com/company/amsterdam-umc-ms-centrum-amsterdam

Gepubliceerd op: Tue Oct 19 17:08:00 CEST 2021