Biomarkers voor progressie bij MS getest in Project Y

Gepubliceerd op: 06-01-2023

Het  blijkt dat twee bloedbiomarkers, neurofilament Light en Glial Fibrillary Acidic Protein goed de hoeveelheid weefselverlies (hersenkrimp) bij MS weergeven. Dit blijkt uit bloedonderzoek bij de deelnemers van Project Y, een groep mensen met MS die in 1966 geboren zijn. Hersenweefselverlies is gelinkt met achteruitgang van lichamelijke beperking, ofwel progressie, bij MS. Het onderzoek is gepubliceerd in Neurology, neuroimmunology and neuroinflammation.

Er zijn nog geen goede bloedtesten om de mate van achteruitgang, progressie, bij de ziekte MS te meten. Drie kandidaat biomarkers voor de hoeveelheid verlies van zenuwweefsel bij MS zijn getest in het patiƫnten cohort Project Y. Deze mensen zijn allemaal in hetzelfde jaar 1966, geboren, waardoor leeftijd geen rol speelt bij de uitkomsten van de testen. Dit is belangrijk, want leeftijd maakt dat de waardes van deze stoffen in het bloed veranderen.

Kandidaten
Neurofilament Light (NfL) zit in zenuwcellen, contactin-1 (CNTN1) is belangrijk voor het vormen van myeline en Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) is een eiwit in de steuncellen van de hersenen, de astrocyten. Deze stoffen komen in het bloed terecht als er afbraak van hersenweefsel plaatsvindt. Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben het bloed van 288 mensen met MS uit 1966 en van 125 mensen zonder MS uit 1965-1967 getest op deze drie biomarkers en dit vergeleken met MRI-beelden en de ziektescores die gemeten worden met testen door de neuroloog.

Meten van progressie
In de groep van 288 mensen met MS waren er 171 met relapsing remitting MS, 79 met secundair progressieve MS en 37 met primair progressieve MS. Het bleek dat zowel NfL als GFAP sterk correleerde met de ziektescores van de mensen met secundair progressieve MS. Ook correleerde NfL en GFAP met hersenvolumes gemeten op MRI-scans. CNTN1 daarentegen liet geen verband zien. Dit betekent dat de NfL en GFAP waarschijnlijk goede biomarkers zijn voor ziekteprocessen die zorgen voor lichamelijke beperking en hersenkrimp bij mensen met MS.  Het meten van deze twee eiwitten zou gebruikt kunnen worden bij studies naar een mogelijke behandeling voor verminderen van progressie.

Origineel
Neuroaxonal and glial markers in multiple sclerosis patients of the same age
Floor Loonstra et al.
Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation

Project Y is mogelijk gemaakt door deelnemers van de VriendenLoterij, Mission Summit, Stichting MS Research en door particuliere donaties aan het MS Centrum Amsterdam.

Gepubliceerd op: 06-01-2023