Cheque Stichting Leukemie.nl

Gepubliceerd op: Mon Oct 14 13:19:00 CEST 2019

Het onderzoek waarvoor wij graag gebruik willen maken van de subsidie van de Stichting Leukemie zal zich richten op het standaardiseren van methoden van immunologisch onderzoek waarbij zowel bij diagnose en follow-up van behandelingen nauwgezet de functie van het immuunsysteem kan worden gevolgd. Dit zal inzicht geven hoe immuuntherapie werkt en ook wanneer immuuntherapie het meest optimaal ingezet zou kunnen worden teneinde een zo diep mogelijke remissie maar ook lange duur van een remissie kan worden bewerkstelligd.

Dit zogenaamde immuunprofilerings onderzoek willen wij toepassen op die hematologische ziekten waar het Amsterdam UMC voortrekkers rollen vervuld op nationaal en internationaal, fundamenteel en klinische niveau.

Gepubliceerd op: Mon Oct 14 13:19:00 CEST 2019