Cognitie bij MS kan je testen met smartphone

Gepubliceerd op: 04-06-2021

De eerste resultaten van het APPS MS onderzoek laten zien dat een digitale cognitietest die wordt gedaan via een app op de smartphone goed overeenkomt met een cognitietest die in het ziekenhuis wordt afgenomen. Omdat je de cognitie via de app vaker en in een natuurlijke omgeving van de patiënt meet, is dit een eerste stap naar het beter meten van cognitie bij MS. Deze resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het blad Multiple Sclerosis Journal.

Aan het onderzoek van Ka Hoo Lam hebben 102 mensen met MS en 24 proefpersonen (zonder MS) deelgenomen. Er werd onder andere gebruik gemaakt van de MS sherpa app van Orikami voor het uitvoeren van de cognitietest op de smartphone. De smartphone metingen werden vergeleken met conventionele metingen die de proefpersonen ondergingen in Amsterdam UMC, locatie VUmc. Voor deze publicatie zijn de eerste vier weken van de metingen van de 126 deelnemers geanalyseerd.

Digitaal net zo goed als fysiek

De resultaten laten zien dat de smartphone cognitietest een goede precisie heeft, dat wil zeggen dat herhaalde metingen binnen korte tijd goed met elkaar overeenkomen. De precisie neemt toe wanneer de test vaker gedaan wordt. Het moment van de dag (’s ochtends of ’s avonds)  waarop de test wordt gedaan, lijkt niet van invloed te zijn. De groep patiënten die slecht scoort op een ‘gewone’ ziekenhuis cognitietest en  de groep die goed gescoord hebben zijn goed van elkaar te onderscheiden met de smartphone cognitietest. Zelfs subtielere verschillen, zoals patiënten die goed scoren op de ‘gewone’ cognitietest en controle proefpersonen kunnen redelijk onderscheiden worden met de smartphone test. Dit wijst er allemaal op dat de smartphone cognitietest validiteit heeft, het meet wat het moet meten.

Thuis beter dan in ziekenhuis

Digitale varianten van de cognitietest zijn al eerder onderzocht. Dit waren testen op de computer, iPad of op een speciale smartphone in het ziekenhuis. Dit onderzoek bevestigt dat cognitie digitaal gemeten kan worden. Daarnaast laten de bevindingen zien dat patiënten de test zelf in hun eigen omgeving kunnen doen. In het vervolgonderzoek wordt een langere vervolgperiode van een jaar geanalyseerd. Deze analyse zal moeten laten zien of de cognitietest ook veranderingen over tijd kan weergeven. Dit is van belang om de cognitietest in de toekomst te gebruik voor het meten en monitoren van de cognitie voor individuele patiënten.

Origineel artikel

Reliability, construct and concurrent validity of a smartphone-based cognition test in multiple sclerosis KH Lam , P van Oirschot, B den Teuling , HE Hulst, BA de Jong, BMJ Uitdehaag, V de Groot en J Killestein - Multiple Sclerosis Journal, 26 mei 2021 online https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13524585211018103

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidies van TKI Life Sciences & Health, Stichting MS Research en Biogen International BV.

Gepubliceerd op: 04-06-2021